Lamor Nasdaq Listing picture 3 2

Vihreän rahoituksen instrumentit

Lamor on laskenut liikkeelle ensimmäisen, 25 miljoonan euron senioriehtoisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainansa. Kaupankäynti velkakirjoilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Bond Market Finland -markkinapaikalla 25.8.2023. Velkakirjojen ISIN-tunnus on FI4000556154.

Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentin merkintähintaan ja niille maksetaan kiinteää 10 prosentin vuotuista korkoa. Velkakirjojen korko maksetaan puolivuosittain. Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä oli 24.8.2023 ja Velkakirjojen lopullinen erääntymispäivä on 24.8.2026, ellei Lamor lunasta Velkakirjoja tätä ennen. Velkakirjojen maksusuoritusten vakuutena on jälkipantti Lamorin yrityskiinnityksiin.

Liikkeeseenlasku antaa sijoittajille mahdollisuuden tukea Lamoria yhtiön tavoitteissa koskien monimuotoisuuden suojelemista, materiaalikierrätyksen lisäämistä sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vihreä joukkovelkakirjalaina tukee Lamorin sitoutumista kestävien liiketoimintamallien edistämiseen, monimuotoisuuden suojelemiseen, materiaalikierrätyksen lisäämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista tulevien vuosien aikana.

Esitteet

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.