Marketv4

Markkinatietoa

Kasvava ympäristötietoisuus laajentaa Lamorin markkinoita 

Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo jatkuvaa kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamiseksi. Kasvanut ympäristötietoisuus on saanut valtiot ja yksityisen sektorin kiinnittämään huomiota puhdistamatta jääneisiin maaperä- ja vesistöalueisiin. Öljyvahingoista syntyneitä ennallistamisvastuita on maailmanlaajuisesti paljon, ja huomattava määrä aiemmista merkittävistä öljyvahingoista on edelleen puhdistamatta. Lisäksi
ympäristötietoisuuden kasvamisen seurauksena ympäristölainsäädäntöä on kiristetty, ja muun muassa riittävillä öljyntorjuntalaitteilla ja -palveluilla on suuri merkitys tulevaisuuden ympäristönsuojelussa.

Kattavan teknologiavalikoimansa ja maaperän ja vesistöjen puhdistamiseen liittyvän kokemuksensa ansiosta Lamor pystyy tarjoamaan asiakkailleen kattavia kokonaisratkaisuja ennallistamisvastuun pienentämiseksi, biodiversiteetin suojelemiseksi, materiaalien kierrättämisen tehostamiseksi ja ennakkovarautumisvalmiuden parantamiseksi. Lamorin kokonaisvaltainen kestävää kehitystä tukeva liiketoimintamalli vastaa tähän kysyntään hyvin ja meneillään oleva vihreä siirtymä tukee Lamorin teknologioiden ja ratkaisujen kysyntää entisestään.

Lisääntynyt kiinnostus haavoittuvien ekosysteemien suojeluun luo Lamorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Samaan aikaan lisääntynyt ymmärrys ekosysteemien haavoittuvuudesta ja kertyneestä pilaantuneesta maa-aineksesta luo julkiselle ja yksityiselle sektorille tarpeita varautua paremmin tuleviin onnettomuuksiin ja rahoittaa aiempien vahinkojen puhdistusta. Lamor pyrkii hyödyntämään vahvaa osaamistaan kasvaakseen näissä markkinasegmenteissä sekä laajentaakseen edelleen läsnäoloaan. Lamor arvioi kysynnän ratkaisuilleen kasvavan merkittävästi myös tulevaisuudessa. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tukee materiaalien kierrätyksen lisäämistä 

Neitseellisen raakaöljyn käyttöä petrokemian teollisuudessa pyritään vähentämään merkittävästi osana ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, ja muovin kemiallisen kierrätyksen markkinan uskotaan olevan vuoteen 2050 mennessä satoja miljardeja euroja. Lamorin tavoitteena on rakentaa konseptilaitos ja referenssit muovin kemialliseen kierrättämiseen Suomessa ja hyödyntää kansainvälistä verkostoa vastaavien laitosten rakentamiseksi yhtiön vahvoille markkina-alueille. 

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.