Financial risk management pic

Rahoitusriskien hallinta

Lamor on kansainvälinen yhtiö, jonka toimintaan sisältyy monenlaisia rahoitusriskejä. Korkotason muutokset vaikuttavat konsernin rahoitusvelkoihin, jotka sisältävät vaihtuvakorkoisia lainoja, joten ne ovat alttiita korkoriskille.

Lamor arvioi riskiympäristöä tasaisin väliajoin ja johto valvoo näiden riskien hallintaa Lamorin rahoitusriskien hallintapolitiikan mukaisesti. Lamorilla on asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt, ja taloudelliset riskit tunnistetaan, määritetään ja hallitaan konsernin toimintaperiaatteiden ja riskitavoitteiden mukaisesti. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet.

Lamor seuraa pääomarakennettaan seuraavien tunnuslukujen avulla:

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.