Nasdaq bell NL20933

Osakkeet ja kaupankäynti

Lamorin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 23.11.2023 alkaen. Siirtymä pörssilistalle tapahtui Nasdaq First North Premier Growth Market Finland –markkinapaikalta.

  • Lamorin osakepääoma on 3.866.375,40 euroa
  • Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 27.502.424
  • Lamorin hallussa on 542.450 omaa osaketta.

Lamorilla on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yhtäläinen äänioikeus ja yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lakien mukaisesti ja kaikki osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakkeet ovat euromääräisiä. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000512488.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.