Key figuresv4

Tunnuslukuja 2019-2022

Alla tiivistelmä Lamorin tunnusluvuista neljän viime vuoden ajalta.

Tuhatta euroa, ellei mainittu toisin1.1.- 31.12.20221.1.- 31.12.20211.1.- 31.12.20201.1.-
31.12.2019
Liikevaihto
127 656
51 517
45 621
48 104
Käyttökate (EBITDA)

16 659

6 014
5 610
6 618
EBITDA %

13,1

11,7

12,3
13,8
Oikaistu EBITDA

19 006

6 692
6 399
6 618
Oikaistu EBITDA %
14,9
13,0
14,0
13,8
Liikevoitto tai -tappio (EBIT)
10 018
1 941
2 426
3 486
Liikevoitto (EBIT) %
7,8
3,8
5,3
7,2
Oikaistu  liikevoitto (EBIT)
12 608
2 831
3 438
3 713
Oikaistu liikevoitto (EBIT) %
9,9
5,5
7,5
7,7
Tilikauden tulos 
3 535
869
840
1 866
Tulos/osake (EPS), laimentamaton,
euroa
0,13
0,05
0,03
0,09
Tulos/osake (EPS), laimennettu,
euroa
0,13
0,05
0,03
0,09
Oman pääoman tuotto (ROE) %
5,8
1,9
3,0
6,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %
12,0
3,0
5,3
7,9
Omavaraisuusaste %
53,0
56,2
46,8
47,4
Nettovelkaantumisaste %
23,2
–6,9
41,6
54,4
Saadut tilaukset

87 368

260 831
42 646

42 000

Tilauskanta
203 069
226 906
19 400
22 600

Henkilökunta tilikauden lopussa

508
290
432
332
Henkilökunta keskimäärin tilikauden lopussa
604

250

432
332


Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Lamor noudattaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä annettua ohjeistusta, joka on ollut voimassa vuodesta 2016 lähtien. Lamor käyttää ja esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka havainnollistavat paremmin Lamorin toiminnan kehitystä: oikaistu EBIT, oikaistu EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. 

Oikaistut EBIT ja EBITDA sisältävät seuraavat erät:

Tuhatta euroa1.1.- 31.12.20221.1.- 31.12.20211.1.- 31.12.20201.1.-
31.12.2019
Oikaistu EBIT ja EBITDA
Liiketulos (EBIT)
10 018
1 941
2 426
3 486
Poistot ja arvonalentumiset 
6 641
4 072
3 183
3 132
EBITDA
16 659
6 014
5 610
6 618
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Yritysjärjestelykulut
71
79
789
0
Uudelleenjärjestelykulut 
318
0
0
0
Listautumiseen liittyvät kulut
0
599
0
0
Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta
1 958
0
0
0
Oikaistu EBITDA
19 006
6 692
6 399
6 618
Poistot ja arvonalentumiset 
–6,641
–4,072
–3,183
–3,132
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 
242
211
223
227
Oikaistu EBIT
12 608
2 831
3 438
3 713


Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.