Key figuresv4

Tunnuslukuja 2019-2023

Alla tiivistelmä Lamorin tunnusluvuista viiden viime vuoden ajalta.

Tuhatta euroa, ellei mainittu toisin
2023
2022
2021
2020
2019
Liikevaihto
122.520
127.656
51.517
45.621
48.104
Käyttökate (EBITDA)
16.182
16.659
6.014
5.610
6.618
EBITDA %
13,2
13,1
11,7
12,3
13,8
Oikaistu EBITDA
18.464
19.006
6.692
6.399
6.618
Oikaistu EBITDA %
15,1
14,9
13,0
14,0
13,8
Liikevoitto tai -tappio (EBIT)
8 426
10 018
1 941
2 426
3 486
Liikevoitto (EBIT) %
6,9
7,8
3,8
5,3
7,2
Oikaistu  liikevoitto (EBIT)
10.943
12.608
2.831
3.438
3.713
Oikaistu liikevoitto (EBIT) %
8,9
9,9
5,5
7,5
7,7
Tilikauden tulos 
2.679
3.535
869
840
1.866
Tulos/osake (EPS), laimentamaton,
euroa
0,09
0,13
0,05
0,03
0,09
Tulos/osake (EPS), laimennettu,
euroa
0,09
0,13
0,05
0,03
0,09
Oman pääoman tuotto (ROE) %
4,3
5,8
1,9
3,0
6,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %
8,7
12,0
3,0
5,3
7,9
Omavaraisuusaste %
40,0
53,0
56,2
46,8
47,4
Nettovelkaantumisaste %
60,7
23,2
–6,9
41,6
54,4
Saadut tilaukset
43.950
87.368
260.831
42.646
42.000
Tilauskanta
124.192
203.069
226.906
19.400
22.600
Henkilökunta tilikauden lopussa
840
508
290
432
332
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana
658
604
250
432
332

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Lamor noudattaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä annettua ohjeistusta, joka on ollut voimassa vuodesta 2016 lähtien. Lamor käyttää ja esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka havainnollistavat paremmin Lamorin toiminnan kehitystä: oikaistu EBIT, oikaistu EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. 

Oikaistut EBIT ja EBITDA sisältävät seuraavat erät:

Tuhatta euroa20232022202120202019
Oikaistu EBIT ja EBITDA
Liiketulos (EBIT)
8.426
10.018
1.941
2.426
3.486
Poistot ja arvonalentumiset 
7.756
6 641
4 072
3 183
3 132
EBITDA
16.182
16.659
6.014
5.610
6.618
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Yritysjärjestelykulut
0
71
79
789
0
Uudelleenjärjestelykulut 
944
318
0
0
0
Listautumiseen liittyvät kulut
0
0
599
0
0
Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta
1.338
1 958
0
0
0
Oikaistu EBITDA
18.464
19.006
6.692
6.399
6.618
Poistot ja arvonalentumiset 
-7.756
–6,641
–4,072
–3,183
–3,132
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 
235
242
211
223
227
Oikaistu EBIT
10.943
12.608
2.831
3.438
3.713


Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.