Governancev4

Hallinto

Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä

Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Lamor noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema ja ylläpitämä ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Lisäksi Lamor noudattaa sen itse määrittelemiä eettisiä toimintaperiaatteita ja muita toimintamalleja. Lamor tulee noudattaa myös Nasdaq Helsingin sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille sekä First North Bond Market -sääntöjä (Nasdaq First North Bond Market - Rulebook).

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Aiempien vuosien selvitykset (arkisto)

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.