Governancev4

Hallinto

Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä

Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Lamor noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema ja ylläpitämä ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Lisäksi Lamor noudattaa sen itse määrittelemiä eettisiä toimintaperiaatteita ja muita toimintamalleja. Lamor tulee listautumisen jälkeen noudattamaan myös First North -sääntöjä sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisia säänneltyyn markkinaan sovellettavia tiedonantovelvollisuuteen liittyviä sääntökohtia.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022


Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.