Ylimääräinen yhtiökokous 2023

Lamor Corporation Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona marraskuun 1. päivänä 2023 hybridikokouksena. Vaihtoehtona osallistumiselle yhtiökokoukseen kokouspaikalla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Lamor Corporation Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 1.11.2023 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona osallistumiselle yhtiökokoukseen kokouspaikalla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että sen yhtiökokouskutsua koskevat määräykset täyttävät osakeyhtiölaissa pörssiyhtiölle asetetut yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevat vaatimukset. Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin täsmentämällä, että yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se Yhtiön verkkosivulla.

Yhtiökokous päätti myös Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siinä täsmennetään, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä myös palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä tarvittaessa palkitsemispolitiikasta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.11.2023.

Kokouksen pöytäkirja


YHTIÖKOKOUKSEN MATERIAALIT

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.