Financial informationv4

Taloudellista tietoa

Lamorin tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2023: Suuret projektit etenivät hyvin, geopoliittinen tilanne hidasti tilauskertymää

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 24,3 % vertailukaudesta 34,8 miljoonaan euroon (28,0)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (1,2) eli 11,6 % liikevaihdosta (4,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (0,7)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,01 euroa (-0,03)
 • Saadut tilaukset laskivat 12,4 % ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (11,4)
 • Arvonalentumiset Kazakstanin liiketoiminnasta olivat 0,8 miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 4,0 % vertailukaudesta 122,5 miljoonaan euroon (127,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 8,4 miljoonaa euroa (10,0)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 13,2 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (12,6) eli 8,9 % liikevaihdosta
 • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 62,2 miljoonaa euroa (41,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -12,7 miljoonaa euroa (-6,5)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,09 euroa (0,13)
 • Saadut tilaukset laskivat 49,7 % ja olivat 44,0 miljoonaa euroa (87,4)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 124,2 miljoonaa euroa (203,1)
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023

Ohjeistus vuodelle 2024

Lamor arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2023 tasolla (2023: 122,5 miljoonaa euroa). Lamor ei anna kannattavuutta koskevaa ohjeistusta muun muassa epävarmasta markkinatilanteesta ja suurten tarjouskilpailujen aikataulun liittyvästä epävarmuudesta johtuen.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.