Financial informationv4

Taloudellista tietoa

Lamorin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Suuret projektit tukivat toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta


Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 52,1 % vertailukaudesta 33,8 miljoonaan euroon (22,2)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) nousi 108,5 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8) eli 11,0 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (6,4)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,09 euroa (0,01)
 • Saadut tilaukset nousivat 31,3 % ja olivat 9,6 miljoonaa euroa (7,3)

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti
 • Liikevaihto laski 13,4 % vertailukaudesta 56,7 miljoonaan euroon (65,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (6,2)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 52,4 % ja oli 3,9 miljoonaa euroa (8,3) eli 6,9 % liikevaihdosta
 • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 51,0 miljoonaa euroa (28,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,7 miljoonaa euroa (-1,4)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,07 euroa (0,08)
 • Saadut tilaukset laskivat 53,1 % ja olivat 20,4 miljoonaa euroa (43,6)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 163,0 miljoonaa euroa (220,2)

Ohjeistus vuodelle 2023

Lamor arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan välillä 120–135 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 oikaistun liikevoittoprosentin olevan välillä 8–11 %.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2023. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluhankkeiden toimituksista, joten mahdolliset merkittävät muutokset hankkeiden etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen.

Lamor on mukana useaan suureen tarjouskilpailuun liittyvissä keskusteluissa ja odottaa tarjouskilpailujen aukeamista ja niihin liittyviä päätöksiä vuoden 2023 aikana. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat koko vuoden 2023 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lamor on rekrytoinut merkittävän määrän uusia osaajia vuonna 2022. Tämä tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, mutta kasvattaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta vuonna 2023.

Lamor seuraa tarkasti geopoliittisen ympäristön muutoksia toimintamaissaan. Näillä saattaa olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus Lamorin liiketoimintaan esimerkiksi hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.