Lamor kuwait

Lamor puhdistaa Kuwaitissa maailman suurinta ihmisen aiheuttamaa öljyvahinkoa

Kuwaitissa tehdään 2020-luvulla valtavia maaperän puhdistusprojekteja. Kahden alueen puhdistuksesta vastaa Lamor konsortiossa Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co:n (KAK) kanssa. Ennallistamme öljyn saastuttaman maaperän entistä paremmaksi, mikä auttaa kasvillisuutta ja eläimistöä palaamaan alueelle.

Haaste

Puhdistamme ja kunnostamme maailman suurinta ihmisen aiheuttamaa öljyvahinkoa, joka tapahtui Kuwaitissa vuonna 1991 Persianlahden sodan seurauksena. Irakin joukot sytyttivät 600–700 öljylähdettä tuleen, mikä johti massiiviseen öljyvahinkoon ja ympäristökatastrofiin.

YK perusti Kuwaitin ympäristönkorjausohjelman (Kuwait Environmental Remediation Program, KERP) katastrofin jälkihoitoa varten. KERP on historian suurin sisämaan ympäristöpuhdistusoperaatio, ja YK on myöntänyt sitä varten 3 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen avustuksen.

Saastuneen maaperän tilavuus on 26 miljoonaa kuutiometriä ja pinta-ala 114 neliökilometriä.

Ratkaisu

Suunnittelemme ja toteutamme kokonaisvaltaisen ratkaisun maaperän ennallistamiseksi kahdella puhdistusalueella paikallisen kumppanimme kanssa. Työ alkoi vuonna 2021. Kaikkiaan projekti kestää noin 3,5 vuotta. 

Siihen sisältyvät

  • täysimittaisen puhdistustyön valmistelu ja projektin infran rakentaminen mukaan lukien käsittelylaitos, kulkutiet ja työmaatoimistot,
  • ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit, ongelman laajuuden tarkka selvitys,
  • parhaiden toimintatapojen ja optimaalisten puhdistusmenetelmien määrittely eri tavoin saastuneelle maaperälle: vähemmän saastuneiden maa-ainesten puhdistustekniikaksi valittiin biopuhdistus, kun taas pesua käytetään vaikeammin saastuneelle maa-ainekselle riittävän puhdistustason saavuttamiseksi, sekä
  • maa-aineksen puhdistus ja palautus paikoilleen.

Vuoden 2023 tavoitteena on käsitellä merkittävä määrä maaperää biopuhdistus- ja pesumenetelmillä.

”Globaali, kokenut asiantuntijatiimimme on ratkomassa isoa ongelmaa. Vahva kokemuksemme maaperän kunnostuksesta Latinalaisessa Amerikassa on ollut ratkaisevaa käynnistäessämme osaavaa organisaatiota Kuwaitissa”, kertoo Lamorin projektinjohtaja Manel Fernandez Bosch.

Vaikutus

Ilman maaperää ei ole elämää. Ylläpitämällä puhdasta ja tervettä maaperäämme varmistamme puhtaan ilman, pohja- ja pintavesivarat sekä ylläpidämme biologista monimuotoisuutta ja valmiuksia ruoantuotantoon.

Hankkeen avulla Lamor parantaa ympäristö- ja terveysolosuhteita lähialueilla vähentämällä esimerkiksi öljyn saastuttaman maaperän päästöjä ilmaan ja estämällä sen haitallisia vaikutuksia arvokkaaseen pohjaveteen.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Get started

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.