Sponsorship 1300x680 2

Sponsorointi ja tukipyynnöt

Lamor pyrkii luomaan kestäviä suhteita sidosryhmiinsä valikoimalla tarkkaan ne sponsorointikohteet, jotka sopivat arvoihimme intohimo, innovaatio ja luottamus. Sponsoroinnista tulee seurata molemminpuolista hyötyä, esimerkiksi näkyvyyttä, kasvua tai kestävää kehitystä.

Tuemme kahtalaisia hankkeita: paikallisia ja laajempia.

Paikalliset yhteisöt

Paikalliset tukikohteemme parantavat ensisijaisesti hyvinvointia niillä paikkakunnilla, joilla toimimme. Pääkohteena ovat opiskelijajärjestöt ja niihin liittyvät tapahtumat. Hae tukea täyttämällä alla oleva tukipyyntölomake.

Laajemmat tukihankkeet

Tuemme valittuja ohjelmia, hankkeita ja toimenpiteitä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Tukikohteella tulee olla selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen.
  • Tukikohteen tulee vastaavasti tukea Lamorin liiketoimintaa, brändiä tai kestävää kehitystä brändiarvoa vahvistaen.
  • Tukihankkeista tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään tavoitteet, ehdot ja kumppanuuden kesto

Päätöksen laajemmista tukihankkeista tekee Lamorin toimitusjohtaja.

Lamor ei myönnä tukea

  • Asioille, jotka ovat arvojemme vastaisia.
  • Asioille, joista seuraa eturistiriita Lamorin kanssa.
  • Asioille, jotka voivat vahingoittaa Lamorin brändin arvoa.
  • Asioille, jotka voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia yhteisöihin tai ympäristölle.
  • Tahoille, jotka eivät noudata vaatimuksiamme kumppaneillemme tai eettisiä toimintaohjeitamme.
  • Henkilöille, poliittisille ehdokkaille tai puolueille tai muille vastaaville ryhmille.

Sponsorointi- tai tukipyyntö (voit täyttää myös suomeksi)

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.