Lamor sectors other industries

Muut toimialat

Kestävä kehitys on kilpailukyvyn avain

Lamorin asiakaskuntaan kuuluu energia- ja infrastruktuurisektoreiden lisäksi monia muita teollisuuden aloja. Kulutustavaratehtaista telakoihin, eri arvoketjuissa on kasvava tarve lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä. Tätä kysyntää ohjaavat sekä lainsäädännölliset vaatimukset että arvoketjujen muuttuva ostokäyttäytyminen.

Etsitään paras ratkaisu juuri sinun tarpeisiisi

Aloitetaan

Kasvavat vaatimukset vastuullisuudesta ja avoimuudesta

Teollisuustoiminnot kohtaavat kasvavan kysynnän kestävyydelle ja avoimuudelle, jota sääntelyvaatimukset ja arvoketjujen muuttuvat ostokäyttäytymiset vauhdittavat. Asiakkaat suosivat nykyään sellaisten yritysten tuotteita ja palveluja, jotka asettavat vastuullisuuden etusijalle. Organisaatiot, jotka eivät pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin, ovat vaarassa hävitä kilpailijoille.

Siirtyminen kohti kestävää toimintaa

Säilyttääkseen kilpailukykynsä teollisuusorganisaatioiden olisi asetettava kestävä kehitys etusijalle toiminnassaan. Tämä voi tarkoittaa ympäristöystävällisten valmistusprosessien käyttöönottoa, jätteiden ja päästöjen vähentämistä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Lisäksi yritykset voivat investoida kestäviin toimitusketjun käytäntöihin, kuten vastuulliseen hankintaan ja oikeudenmukaisiin työvoimakäytäntöihin, vastatakseen sosiaalisesti ja ympäristöstä tietoisten asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Siirtyminen kestävään toimintaan voi olla haastavaa esimerkiksi taloudellisten esteiden ja logististen ongelmien vuoksi. Näistä haasteista huolimatta teollisuusorganisaatioiden on tärkeää asettaa kestävä kehitys etusijalle toiminnassaan säilyttääkseen kilpailukykynsä. Lamorin asiantuntemuksen avulla teollisuus voi vastata kestävien tuotteiden ja palvelujen kasvavaan kysyntään ja auttaa luomaan kestävämmän tulevaisuuden meille kaikille.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.