Globe colorful 1x1

Strategia

Yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista.

Tavoitteenamme on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys ja toimia vahvana edelläkävijänä kestävässä kehityksessä.

Lamor on asettanut strategiakaudelle 2023-2025 viisi päätavoitetta:

  • Ensisijainen kumppani valituilla strategisilla markkinoilla erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.
  • Laajentuminen kolmelle uudelle markkinalle positiivisten ympäristövaikutusten luomiseksi.
  • Viiden uuden merkittävän projektin voittaminen paikallisen läsnäolon vahvistamiseksi sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi
  • Osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen 100 tuhannen tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion avulla.
  • Tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen toimittaminen asiakkaille paikallisesti mutta maailmanlaajuisesti.

Maailmanlaajuinen kumppaniverkosto kasvun kiihdyttäjänä

Strategian kulmakivenä toimii Lamorin uniikki paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva kumppaniverkostomalli. Verkoston avulla Lamor tuo asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen mahdollistaa puolestaan tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämä toimintatapa mahdollistaa onnistuneen siirtymän projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Lamor material recycling 1

Impact study

Lamor constructing cutting-edge facility to promote chemical recycling of plastics

Lamor and Resiclo Oy are collaborating to construct a cutting-edge facility for chemical recycling of plastics in the Kilpilahti area of Porvoo, Finland. This project is exceptional because it marks the first time such a large-scale facility for chemical recycling of plastics will be established in Finland.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.