Lamor globe 1300

Strategia

Yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista

Tavoitteenamme on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys ja toimia vahvana edelläkävijänä kestävässä kehityksessä.

Lamor on asettanut strategiakaudelle 2023-2025 viisi päätavoitetta:

  • Ensisijainen kumppani valituilla strategisilla markkinoilla erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.
  • Laajentuminen kolmelle uudelle markkinalle positiivisten ympäristövaikutusten luomiseksi.
  • Viiden uuden merkittävän projektin voittaminen paikallisen läsnäolon vahvistamiseksi sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi
  • Osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen 100 tuhannen tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion avulla.
  • Tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen toimittaminen asiakkaille paikallisesti mutta maailmanlaajuisesti.
Maailma ja mitä Lamor tekee


Maailmanlaajuinen kumppaniverkosto kasvun kiihdyttäjänä

Strategian kulmakivenä toimii Lamorin uniikki paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva kumppaniverkostomalli. Verkoston avulla Lamor tuo asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen mahdollistaa puolestaan tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämä toimintatapa mahdollistaa onnistuneen siirtymän projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Lamorin strategia ja visio

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.