Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Lamorin pysyvä toimielin, joka valmistelee ja esittää yhtiökokoukselle ehdotuksia hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Lamorin varsinainen yhtiökokous 2022 päätti osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu lähtökohtaisesti neljästä (4) jäsenestä, joista Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraavan nimitystoimikunnan kokoonpanosta on päätetty. Osakkeenomistajien oikeus nimittää jäsen määräytyy vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella syyskuun 1. arkipäivänä.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on muun muassa etsiä hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023

Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on syyskuussa 2023 nimitetty: Fred Larsen, hallituksen puheenjohtaja, Larsen Family Corporation Oy; Juuso Puolanne, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy; Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mika Ståhlberg, hallituksen puheenjohtaja, Lamor Corporation Oyj.

Järjestäytymisen yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Fred Larsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.