Soil remediation web

Maanpuhdistus ja ennallistaminen

Ennallistaminen palauttaa elämän

Öljystä vuosikymmenten kuluessa saastuneet maa-alueet ovat globaali ongelma. Syvä kokemuksemme maanpuhdistuksesta eri mantereilta, myös vaativista ääriolosuhteista, auttaa meitä palauttamaan elämän alueelle ja maaperään.

Etsitään tarpeisiisi parhaiten sopivat maanpuhditus- ja ennallistamisratkaisut

Aloitetaan
Lamor Soil remediation from afar

Maanpuhdistus- ja ennallistamisratkaisut

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen

Palautetaan arvokas maaomaisuus tuleville sukupolville (engl.)

Puhdistus ja kunnostus

Suojele ja jälleenrakennaekosysteemejä terveellisemmän tulevaisuuden aikaansaamiseksi (engl.)

Arviointi kohteesta maanpuhdistus projektiin

Kohteen arviointi kunnostushankkeessa on kohteen systemaattista arviointia mahdollisen ympäristön saastumisen tunnistamiseksi ja karakterisoimiseksi.

Vuosikymmenten aikana saastuneet maa-alueet ovat globaali ongelma. Jätteiden päätyessä maahan ne pilaavat maaperän, pohjaveden ja ilman. Myös paikalla aiemmin sijainneet teolliset toiminnot ovat voineet lisätä alueen saastuneisuutta.

Pilaantumisen tutkiminen sekä maanpuhdistus ja ennallistaminen vaativat erityistä teknistä ja tieteellistä osaamista, jotta maa-aines saadaan hyödynnettyä uudestaan elämän rakennusaineena.

Lamorin maanpuhdistusprojekteissa keskitytään pelkän maan tai veden puhdistuksen lisäksi paikallisiin tarpeisiin ja näkökulmiin. Koska jokainen hanke on uniikki, tarjoamme asiakkaillemme erilaisia projekti- ja palvelumalleja kuten kokonaispalveluratkaisun, erityispalveluita ja teknologista tukea.

Esimerkiksi Kuwaitin aavikolla puhdistamme maailman suurinta ihmisen aiheuttamaa öljyvahinkoa.

Kuwait Test Impact Studies Pic 4560x1440 40

MENESTYSTARINA

Lamor kehitti menestyksekkään ratkaisun öljyn saastuttaman maaperän puhdistukseen Kuwaitin äärimmäisissä olosuhteisissa

Lamorin asiantuntijoiden kehittämä, Kuwaitin olosuhteisiin suunniteltu ratkaisu puhdistaa pilaantuneen maa-aineksen jopa ennakoitua paremmin. Aiemmissa maanpuhdistushankkeissa saamamme globaalit kokemukset antoivat vahvat lähtökohdat optimaalisen ratkaisun suunnittelulle.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.