Lamor auttaa lisäämään materiaalinkierrätystä Guyanassa

Impact Studies 1300x866 60 Guyana

Lamor toimittaa asiakkaan tuotantolaitokseen integroidun vaarallisten jätteiden käsittelyratkaisun Guyanassa. Kymmenvuotiseen palvelusopimukseen sisältyvät jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen ja operointi. Laitos on osoittautunut menestykseksi jo ensimmäisenä toimintavuotenaan.

Haaste

Asiakkaamme haasteena oli käsitellä jätteet tehokkaasti ja turvallisesti, kansainvälisiä ympäristövaatimuksia noudattaen ja Guyanan luontoa ja luonnonvaroja suojellen.

Haasteen ratkaisemiseksi muodostimme Gaico Construction and General Services Inc:n ja Guyana Shore Base Inc:n kanssa konsortion, joka perusti yrityksen nimeltä Sustainable Environmental Solutions Guyana Inc (SES). SES sopi vaarallisten jätteiden käsittelyn toimittamisesta palveluna paikalliselle energiayhtiölle, Esso Exploration and Production Guyana Limitedille (EEPGL).

Ratkaisu

Kymmenvuotiseen palvelusopimukseen kuuluu jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen ja operointi Georgetownissa.

Hankkeessa on alusta asti pyritty kiertotalouden edistämiseen materiaalien uudelleenkäyttöä lisäämällä. Laitos vastaanottaa kaikki EEPGL:n tuottamat vaaralliset ja vaarattomat jätteet. Se on suunniteltu maksimoimaan jätemateriaalien hyödyntämisen ja uudelleenkäytön.

Laitoksessa käytetään jätteenkäsittelytekniikoita, joilla otetaan talteen perusöljyjä uutta porausmudan tuotantoa varten. Jäteveden erotteluteknologioilla saastuneesta vedestä ja konttien pesuvedestä erotellaan öljy ja kemikaalit, jonka jälkeen vesi soveltuu käytettäväksi uudestaan laitoksen prosessivetenä.

Elokuun 2022 lopussa laitoksessa saavutettiin 365 toimintapäivää ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia (LTI, Lost Time Injury). Se on hieno työterveyden ja -turvallisuuden virstanpylväs erityisesti laitoksen käynnistämisen, käyttöönoton ja täysimittaisen toiminnan käynnistämisen aikana.

”Pystymme käsittelemään asiakkaidemme jätteitä tehokkaasti ja turvallisesti sekä auttamaan heitä toimimaan kansainvälisten ympäristövaatimusten mukaisesti, samalla suojellen Guyanan luonnonvaroja”, kertoo Paul Roach, Lamorin jätteenkierrätyksen tuotelinjan johtaja.

Vaikutus

Lamor luo positiivista vaikutusta Guyanassa lisäämällä materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä tällä jätehuoltohankkeella. Hankkeessa korostuu Lamorin kyvykkyys lisätä materiaalien uudelleenkäytettävyyttä ja kierrätystä myös maissa, joissa jätehuollon sääntely on vasta kehittymässä.

Lamorille on tärkeää luoda vahva yhteys paikallisiin toimijoihin. Paikallisten avulla tunnistamme mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaiseen jätteiden hyötykäyttöön, esimerkkeinä muovin uudelleenkäyttö ja talteen otetun jäteöljyn käyttö uusiopolttoaineena. Tämänkaltaisilla aloitteilla pyritään lisäämään materiaalien kiertokulkua ja edistämään Guyanan kestävämpää tulevaisuutta.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Get started

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.