Lamorilta kymmenen työvenettä öljyntorjuntaan Euroopan meriturvallisuusvirastolle (EMSA)

Lamor has successfully completed the delivery of ten workboats to the European Maritime Safety Agency

Lamor työskentelee jatkuvasti yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa luodakseen positiivisia ympäristövaikutuksia. Olemme esimerkiksi Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) sopimuskumppanina toimittaneet heille monenlaista teknologiaa ja palveluita jo vuodesta 2005.

Vuonna 2021 EMSA tilasi julkisen tarjouskilpailun tuloksena Lamorilta kymmenen rantautumiskykyinen, erittäin matalan syväyksen LSLC7400 -alusta (Ultra Shallow Draft Landing Craft) sijoitettavaksi viiteen Euroopan rannikkoa ympäröivään varmuusvarastoon (Equipment Assistance Service, EAS).

Olemme suunnitelleet LSLC 7400 -alukset toimimaan turvallisesti öljyntorjuntaoperaatioissa rannikkovesien ja avomeren vaihtelevissa sääolosuhteissa. Alusta voi käyttää myös muissa tehtävissä ja tukialuksena. Suunnittelussa on painotettu käyttötarkoitukseen optimoitua merikelpoisuutta, vakaata ja hyvää ohjattavuutta sekä suurta lastikapasiteettia.

"Lamorin LSLC7400 -alukset ovat olennainen osa EMSA:n toimintavarmuuden ylläpitoa, jotta se voi antaa tukea EU- ja EFTA-maille öljypäästöjen sattuessa Euroopan vesillä. Alustyyppi valittiin tarjouskilpailun perusteella, sillä sen todettiin täyttävän EMSA:n erityisvaatimukset parhaiten", kertoo Lamorin projektipäällikkö Mathias Lindroos.

Lamor toimitti veneet Rotterdamiin Alankomaihin, Ravennaan Italiaan, Frederikshavniin Tanskaan, Varnaan Bulgariaan ja Porvooseen huhti-elokuussa 2022.

Lamor vastaa lisäksi EMSA:n varikon operoinnista Pohjois-Itämerellä.

Lisätietoja EMSA:n saastumisentorjuntapalveluista englanniksi: EMSA pollution response services.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Contact us

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.