Arvonluonti Lamorin strategian keskiössä

Visiomme puhtaammasta huomisesta korostaa kestävää liiketoimintamalliamme. Lamorin strategian tavoitteena on kasvattaa positiivista vaikutusta ympäristönsuojeluun ja materiaalikierrätykseen liittyvillä ratkaisuilla.

Ratkaisuillaan Lamor edistää kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja niukkojen luonnonvarojen huolellista käyttöä. Kestävä liiketoimintamme perustuu yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä jatkuvaan innovatiivisuuteen.

Haluamme tukea kestävää kehitystä kaikessa, mitä teemme. Henkilöstömme työtyytyväisyys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä vastuullisuusteemoja. Tavoitteenamme on kehittää edelleen johtamiskykyjämme, jotta voimme vastata kasvun tuomiin muutoksiin mahdollisimman hyvin. Lisäksi meille ja liiketoiminnallemme on olennaisen tärkeää  kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vastustaa korruptiota.

“Pystymme tuottamaan niukoilla resursseilla positiivisen vaikutuksen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme kehittää liiketoimintaamme määrätietoisesti, ja määrittelemämme painopistealueet tukevat meitä tässä työssä tulevina vuosina", sanoo Lamorin kehitysjohtaja Johanna Grönroos.

Lamorin liiketoiminta on poikkeuksellisen nettopositiivista

Upright Project on toteuttanut Lamorin liiketoiminnasta ulkoisen arvioinnin. Upright analysoi yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia kokonaisvaikutuksia. Lamorin nettovaikutussuhde (yrityksen positiivisten ja negatiivisten vaikutusten yhteissumma) vuonna 2022 oli +66 % eli erittäin positiivinen. Arvioinnin tulos (englanniksi) tukee Lamorin painopistealueiden valintaa ja etenemistä kohti tavoitteiden saavuttamista.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.