Tarkastustoiminnot

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan vuosittain ja päättää tilintarkastajan palkitsemisesta.

Lamorin yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lamorin 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden, joka on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Lamorin vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti ensimmäisen kerran kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkitsemisesta.

Yhtiökokous valitsi Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Mikko Rytilahti.

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Sisäinen tarkastus

Lamorin sisäinen tarkastus on riippumaton ja puolueeton varmistus- ja konsultointitoiminto, jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Lamorille ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa ja tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Lamorin hallitus päättää sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteista, jotka määritellään tarkastusvaliokunnan valmistelemassa sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä.

Lisäksi tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosittaisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, huomioiden vuosittaisen riskiarvioinnin tulokset, erilaiset liiketoiminnan tarpeet sekä johdon ja tarkastusvaliokunnan ja hallituksen palautteen. Sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, ja tarvittaessa tehdään myös erillisiä tarkastuksia. Tarkastusten havainnot, suositukset ja johdon korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talousjohtajalle

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.