Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla, osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä ja listayhtiöllä itsellään on velvollisuus tehdä liputusilmoitus eli ilmoitus huomattavista äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä sekä Lamorille että Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat liputusilmoitusten tekemiselle. Ilmoitus tulee tehdä, kun:

  • omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Lamor julkistaa osakkeenomistajan tekemän liputusilmoituksen pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivästystä.

Liputusilmoituksen toimittaminen Lamorille

Liputusilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse Lamor Corporation Oyj:n osoitteeseen: ir@lamor.com

Lisätietoa:

https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.