Tärkeää tietoa

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen tarjoamiseen tai listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Liikkeeseenlaskija ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella Suomen ulkopuolella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai mihinkään muuhun maahan, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun pois lukien henkilö, joka ei ole (arvopaperilain Regulation S ‑säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen tarjoamiseen tai listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia Esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa tarkoitetulla tavalla, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja (a) joilla on myös ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) jotka ovat korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden velkakirjojen tarjoamiseen tai listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla "Hyväksyn" sinun katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituksen.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.