Tärkeää tietoa

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeiden ("Osakkeet") listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä Osakkeita henkilölle, jolle Osakkeita olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin arvopaperien rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella Suomen ulkopuolella. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai mihinkään muuhun maahan, jossa Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita Osakkeiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Osakkeita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun pois lukien henkilö, joka ei ole (arvopaperilain Regulation S ‑säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita Osakkeiden listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia Esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa tarkoitetulla tavalla, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja (a) joilla on myös ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) jotka ovat korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden Osakkeiden listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla "Hyväksyn" sinun katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituksen.

Listautuminen 2023 - Pörssilista

Lamorin tavoittelema siirtymä Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle etenee suunnitellusti

  • Lamor jätti 15.11.2023 Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
  • Finanssivalvonta on 17.11.2023 hyväksynyt Lamorin listalleottoesitteen, joka liittyy Yhtiön osakkeiden suunniteltuun listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
  • Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23.11.2023 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen
  • Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus LAMOR ja ISIN-tunnus FI4000512488 säilyvät ennallaan.

Lamorin suunnitteleman listautumisen tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumista, edistää Lamorin osakkeiden omistuspohjan laajenemista sekä likviditeetin kasvua pitkällä aikavälillä, sekä parantaa Lamorin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa.

”Listauduimme vajaat kaksi vuotta sitten Nasdaq First North Premierille ja laskimme liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan aiemmin tänä vuonna. Näemme siirtymisen Nasdaq Helsingin päälistalle luonnollisena jatkumona pääomamarkkinapolullamme”, kommentoi Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.


Materiaali

Esite

Tiedotteet

Lehdistötiedote
17.11.2023

Finanssivalvonta on hyväksynyt Lamor Corporation Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen

Pörssitiedote
15.11.2023
Lamor Corporation Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Lehdistötiedote

29.9.2023

Lamor Corporation Oyj tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin Pörssilistalle

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.