Varsinainen yhtiökokous 2024

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on tiistai 26.3.2024. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Lamorin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain nojalla kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö tulee ilmoittaa Lamorin hallitukselle viimeistään 6.2.2024. 

Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen agm@lamor.com. 

Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Ehdotukset koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista

Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita: 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.