Leaves Lamor green financing

Green finance framework

Vihreän rahoituksen viitekehys

Kestävä kehitys on Lamorin strategian ytimessä. Visiomme puhtaammasta huomisesta korostaa kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintamalliamme. Lamorin strategian tavoitteena on kasvattaa positiivista vaikutusta ympäristönsuojeluun ja materiaalikierrätykseen liittyvillä ratkaisuilla.

Vihreän rahoituksen viitekehys mahdollistaa Lamorille velkarahoituksen käytön ympäristön ja ekosysteemien maailmanlaajuisen suojelemiseen suunnattujen investointien tukemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi vihreän rahoituksen viitekehyksemme keskittyy ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisujen kehittämiseen, ja niihin liittyviin investointeihin. Näiden avulla tarkoituksenamme on suojella luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastonmuutosta ja tukea niukkojen resurssien tehokasta käyttöä.

CICERO Shades of Green on arvioinut vihreän rahoituksen viitekehyksemme (Green finance framework) tasolle CICERO Medium Green.

Lisätietoja vihreän rahoituksen viitekehyksemme mukaisista projekteista, kategorioista, raportoinnista ja vaikutusten seurantatavoista löydät seuraavista dokumenteista:

Lamor Green Finance Framework

Lamor Second Opinion CICERO GREEN

Lisätietoja vihreän rahoituksen käytössä olevissa instrumenteista löydät seuraavalta sivulta:

Vihreän rahoituksen instrumentit

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.