Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan vuosittain ja päättää tilintarkastajan palkitsemisesta.

Lamorin yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Lamorin 4.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan, joka on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.