Kuva

Velkarahoitus

Lamorin rahoitusstrategia perustuu yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Yksi tavoitteista on strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework)

Kestävä kehitys on Lamorin strategian ytimessä. Visiomme puhtaammasta huomisesta korostaa kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintamalliamme. Lamorin strategian tavoitteena on kasvattaa positiivista vaikutusta ympäristönsuojeluun ja materiaalikierrätykseen liittyvillä ratkaisuilla.

Ratkaisuillaan Lamor edistää kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja vähäisten resurssien huolellista käyttöä. Strategiamme mukaisesti kestävä kehitys perustuu yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä jatkuvaan innovointiin.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi vihreän rahoituksen viitekehyksemme keskittyy ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisujen kehittämiseen, ja niihin liittyviin investointeihin. Näiden avulla tarkoituksenamme on suojella luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastonmuutosta ja tukea niukkojen resurssien tehokasta käyttöä.

Vihreän rahoituksen viitekehys mahdollistaa Lamorille velkarahoituksen käytön ympäristön ja ekosysteemien maailmanlaajuisen suojelemiseen suunnattujen investointien tukemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

CICERO Shades of Green on arvioinut vihreän rahoituksen viitekehyksemme (Green Finance Framework) tasolle CICERO Medium Green.

Lisätiedot viitekehykseen kuuluvista projekteista, kategorioista, raportoinnista ja vaikutusten seurannasta löydät vihreän rahoituksen viitekehyksestämme (Lamor Green Finance Framework).

Lamor Green Finance Framework

Lamor Second Opinion CICERO GREEN

Rahoitusriskien hallinta

Lamor on kansainvälinen yhtiö, jonka toimintaan sisältyy monenlaisia rahoitusriskejä. Korkotason muutokset vaikuttavat konsernin rahoitusvelkoihin, jotka sisältävät vaihtuvakorkoisia lainoja, joten ne ovat alttiita korkoriskille.

Lamor arvioi riskiympäristöä tasaisin väliajoin ja johto valvoo näiden riskien hallintaa Lamorin rahoitusriskien hallintapolitiikan mukaisesti. Lamorilla on asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt, ja taloudelliset riskit tunnistetaan, määritetään ja hallitaan konsernin toimintaperiaatteiden ja riskitavoitteiden mukaisesti. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet.

Lamor seuraa pääomarakennettaan seuraavien tunnuslukujen avulla:

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.