KIERRÄTYS - VESI

Lamor on ympäristöratkaisujen edelläkävijä erityisesti vedenpuhdistuksen alalla.

 

Veden kiertokulku on päättymätön prosessi. Siksi on tärkeää, että vesistöjä suojellaan, jotta puhdasta vettä pystytään tuottamaan ja tarjoamaan myös tulevaisuudessa. Toteutamme räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin julkisesta juoma- ja jätevesihuollosta suurten teollisten toimijoiden tarpeisiin.

 • Vedenkäsittelypalvelut – Yleistä

  Vedenkäsittely- ja puhdistusratkaisujen tarve on lisääntynyt ilmastonmuutoksen myötä. Tavoitteenamme Lamorilla on olla ympäristöratkaisujen edelläkävijä erityisesti vedenpuhdistuksen alalla. Näemme veden kiertokulun päättymättömänä prosessina ja siksi meidän pitää suojella vesistöjämme, jotta pystymme tuottamaan ja tarjoamaan puhdasta vettä tulevaisuudessakin.

  Lamor industrial process water production

   

  Lamor on suomalainen yritys ja edustaa suomalaisille ominaista kovan työnteon etiikkaa, täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Kustannustehokkuus on yksi vahvuuksistamme ja globaali verkostomme ulottuu kaikille mantereille. 

   

  Tarjoamme vedenpuhdistusratkaisuja kaikkein haastavimpiinkin tarpeisiin ja pystymme räätälöimään ja mukauttamaan jokaisen toimittamamme ratkaisun. Kustannustehokkuus on yksi vahvuuksistamme, ja globaalin verkostomme ansiosta pystymme valmistamaan tuotteitamme paikallisilla markkinoilla. Lamor tarjoaa palveluitaan ja apuaan eri sektoreille kunnallisesta juoma- ja jätevesihuollosta suurten teollisuusasiakkaiden segmenttiin. Olemme valmiina vastaamaan haasteisiinne yhteistyössä ja johdattamaan prosessinne kohti kestävämpää tulevaisuutta.

 • Juomaveden käsittelyratkaisut

  IMG_5183El_water treatment_ General

  Puhtaanveden tuotanto

  Kestävä veden käyttö edellyttää, että enemmän vettä tuotetaan pintavesistä. Pohjavesilähde on tavallisesti halvin vaihtoehto, mutta se ei ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu ja siksi Lamor onkin keskittynyt teknologioissaan pintavesien käsittelyyn. Ratkaisuvalikoimamme sisältää vaihtoehtoja meriveden, makean veden ja kierrätysveden käsittelyyn.

  • Käänteisosmoosijärjestelmät

  Käänteisosmoosijärjestelmiä (RO) käytetään meriveden suolanpoistoon. Lamor toimittaa RO-järjestelmiä, jotka tuottavat jopa 150 kuutiometriä juomavettä tunnissa. Ainulaatuinen esikäsittelymenetelmä minimoi tukkeutumisongelmat ja edistyneet hapetusmenetelmät sallivat juomaveden tuottamisen vaikeistakin raakavesivesilähteistä.

  Lamor käänteisosmoositeknologiaa käytetään risteilyaluksilla, energiateollisuudessa ja metalliteollisuudessa joista löytyy useita merkittäviä referenssiasiakkaita.

  Käänteisosmoosilaitteisto teollisuuden käyttöön.

  • Siirrettävät, konttiin rakennetut juomavedenkäsittelylaitokset

  Lamorin siirrettävät vedenpuhdistusjärjestelmät voidaan rakentaa merikontteihin tai toimittaa skid-asennuksina. Ainulaatuisen prosessituntemuksemme ansiosta pystymme yhdistämään huipputason automaation ja mittausjärjestelmät nopeasti käyttöönotettaviin konttiratkaisuihin. Optimoitu ratkaisu räätälöidään aina täsmällisesti asiakkaan tarpeisiin. Konttijärjestelmät pystyvät tyypillisesti puhdistamaan tunnissa 1–50 kuutiometriä vettä ja raakavesilähteenä voidaan käyttää lähes mitä tahansa pintavesilähdettä.

  Konttiin rakennettu juomavedenkäsittelylaitos.

  • Vedenkäsittelylaitosten optimointi ja kloorin käytön vähentäminen

  Lamor optimoi laitokset analysoimalla asiakaan nykyiset laitteistot ja prosessit, jotta voidaan valita parhaiten soveltuvat menetelmät ja prosessinohjausparametrit. Useimmissa tapauksissa olemassaolevia laitteita ja mittauslaittauksia voidaan käyttää osana optimointiratkaisua. Hyvin harvoin koko laitteisto vaatii uusimista. Lamor on havainnut, että olemassa olevat prosessit ovat useimmiten hyvin suunniteltuja, mutta prosessinohjausta tehostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Halutut tulokset saavutetaan yleensä prosessinohjauksen ja mittausten optimoinnilla.

  Lamor pyrkii minimoimaan kloorin käytön hyödyntämällä edistyneitä veden desinfiointi- ja esikäsittelymenetelmiä.

  Vedenkäsittelyn optimointia laitoksella.

  • Legionellabakteerin poistoratkaisut

  Legioonalaistauti on legionellabakteerien aiheuttama biologinen terveysriski. Nämä bakteerit aiheuttavat vakavan hengitystieinfektion, jos saastuneen veden höyryä joutuu hengitysteihin.

  Legionellaa esiintyy yleisesti lämminvesiputkistoissa ja jäähdytyskierroissa. Lamor on kehittänyt ympäristöystävällisen käsittelyratkaisun, jolla legionellabakteerit saadaan tehokkaasti poistettua. Näitä järjestelmiä on asennettu juomaveden jakeluverkkoihin, jäähdytysjärjestelmiin ja jäähdytystorneihin.

 • Yhdyskuntajäteveden käsittelyratkaisut

  Jätevedenkäsittely yhteiskunnissamme on keskeisessä roolissa saastumisen torjunnassa. Veden kiertokulussa jätevedet lasketaan jokiin, järviin tai mereen ja kaikki käsittelemättömät epäpuhtaudet päätyvät kiertoon. Kun käsittelemme jätevedet asianmukaisin menetelmin, voimme minimoida teollisuuden vaikutukset vesistöihin ja ryhtyä parantamaan tilannetta monilla jo saastuneilla alueilla.

  Vedenpuhdistusmenetelmien valikoimamme on laaja, ja voimme tarjota kunnallissektorille monia sovelluksia, kuten rikkivedyn poistoa, putkilinjojen korroosion ehkäisyn, jäteveden desinfiointia ja laskeutusaltaiden puomiratkaisuita.

  Vedenpuhdistusjärjestelmä toimii pohjoisissakin olosuhteissa.

  • Konttiin rakennetut jätevedenkäsittelylaitokset

  Lamor toimittaa konttiin rakennettuja jätevedenkäsittelylaitoksia syrjäisiin paikkoihin. MBR-teknologiamme vaatii vain vähän tilaa, ja jätevedet käsitellään eurooppalaisten standardien mukaisesti. Ratkaisu on ihanteellinen merellä, syrjäisissä kylissä ja satamissa.

  Konttiin rakennetut jätevedenkäsittelylaitokset sopivat syrjäisille paikoille.

  • Peroksidiratkaisut

  Lamorin peroksidiratkaisu on automattinen avaimet käteen -ratkaisu, jossa yhdistyvät:

  – teolliset mittaukset

  – teollinen logiikka

  – IT-ratkaisut, kuten pilvipalvelut

  – peroksidiosaaminen

  – katalyytti, joka takaa bakteerien ja virusten tehokkaan vähenemisen

  Lamorin peroksiditeknologian tuntemusta voidaan hyödyntää monilla alueilla vedenkäsittelyssä, kuten:

  – myrkyllisten kaasujen (rikkivety, ammoniakki) poisto jätevesistä

  – desinfiointiratkaisut

  1) jätevesien desinfiointi

  2) legionellabakteerien poisto

  – biokalvoratkaisut

  – vaikeiden mikrobiologisten taudinaiheuttajien poistoratkaisut

  Automatisoitu peroksidijärjestelmä seuraa veden laatua reaaliajassa, joten kemikaaleja annostellaan joka hetki ihanteellisesti vesivirtaan, vaikka veden laatu vaihtelisi. Yleinen ongelma useissa syöttöjärjestelmissä onkin, että virtaukseen perustuvaa annostelua ei voida säätää ihanteelliseksi, vaan kemikaaleja kuluu paljon.

  Lamorin peroksidiratkaisua on käytetty useissa maissa, kuten Suomessa, Brasiliassa, Saudi-Arabiassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä.

  • UV/peroksidi-desinfiointiratkaisut:

  UV/peroksidi-ratkaisu kehitettiin minimoimaan UV-käsittelyn kustannukset. Menetelmämme yhdistää perinteisen UV-käsittelyn ja peroksididesinfioinnin parhaat puolet. Nämä kaksi teknologiaa yhdistämällä pystymme pitämään sähkönkulutuksen minimaalisena, UV-lamput aina puhtaina ja desinfiointitulokset erittäin hyvinä.

 • Vedenkäsittelyratkaisut teollisuudelle
  • Öljyisten vesien käsittely

  Lamor on kehittänyt öljyisten vesien käsittelyn yhteistyössä suomalaisten kumppaniensa kanssa. Öljyntorjuntayhtiönä Lamor on kartuttanut öljypoisto-osaamistaan jo vuosikymmeniä ja soveltaa nyt tätä asiantuntemustaan vedenpuhdistusmenetelmiin.

  Öljy poistetaan vesifaasista ainutlaatuisella kaksivaiheisella flotaatiomenetelmällä tai elektrofotaatiomenetelmällä. Kerätty öljy voidaan yleensä hyödyntää joko sellaisenaan tai edelleen prosessoida kierrätys polttoaineeksi. Lamorin öljynerotusprosessi räätälöidään jokaiseen käyttökohteeseen ja koostuu tyypillisesti happamuuden neutraloinnista, raskasmetallien poistosta, flotaatioteknologiasta sekä suolan poistosta kalvotekniikalla.

  OWT webpage
  • Ratkaisut jäähdytystorneihin

  Kalkkinsaostuminen on tunnettu ongelma lämmönvaihtimissa. Lamor tarjoaa saostusongelmaan kemikaalittoman ratkaisun, joka korvaa perinteiset kemikaaliannostelujärjestelmät.

  Kemikaaliton kalkinpoisto ja Lamorin ainulaatuinen legionellabakteerien poistotekniikka tarjoavat yhdessä kestävän ja kustannustehokkaan menetelmän jäähdytystornien tarpeisiin.

  Lamorin kehittynyt tekniikka poistaa kemikaalisten puhdistusaineiden käytön tarpeen jäähdytystorneissa.

  • Teollinen nahan- ja kankaanvärjäys

  Tekstiiliteollisuudessa värjäys tuottaa useita metalleja sisältävää jätevirtaa, joka on käsiteltävä ennen jätevesien laskemista viemäriin. Lamorilla on vuosien kokemus useita metalleja sisältävien jätevirtojen käsittelystä peittauslaitoksissa ja tekstiiliteollisuudessa. Tarjoamme lietteenpuristimilla varustettuja kattavia läpivirtausprosessijärjestelmiä yhdessä laitoksen optimoinnin kanssa.

  Niissä tapauksissa, joissa asiakkaan nykyinen käsittelyprosessi ei täysin vastaa tarpeita, Lamorin ainulaatuinen optimointipalvelu ja automaatiomenetelmät voivat parantaa puhdistustehoa merkittävästi.

  • Kalankasvattamojen ja kalankäsittelyn vedenkäsittely

  Kalanviljelystä ja kalanjalostuksesta syntyvät vedet sisältävät yleensä vaihtelevia määriä rasvoja, öljyä ja muita orgaanisia epäpuhtauksia. Lamor on kehittänyt kaksivaiheiseen saostukseen ja sähköflotaatioon perustuvan kustannustehokkaan järjestelmän kalankasvattamojen ja  vesien käsittelyyn. Sähköflotaatio käyttää minimaalisesti sähköä, eikä lisävettä tarvita. Perinteisessä flotaatiossa käytetään makeaa vettä ilma/vesi dispesion muodostamiseen, mutta sähköflotaatioprosessissa nanokokoiset kuplat tuotetaan sähkön avulla.

  Erotettu liete voidaan käsitellä erillisessä lietteenkuivausyksikössä, joka valmistelee biomassan kompostointiprosessia varten.

  Sähköflotaation avulla erotettua lietettä kuivatusyksikössä.

   

 • Turvallinen vedenotto
  • Lamorin turvalliset vedenottoratkaisut

  Lamor on kehittänyt ratkaisuja vedenottoalueiden turvaamiseksi. Turvalliset vedenottoratkaisut on kehitetty sellaisilta avovesialueilta tapahtuvaa vedenottoa varten, missä on olemassa riski kelluvien materiaalien tai kelluvan öljyn esiintymisestä vedessä. Öljyvuotoalueilla kevyet öljyaineet kelluvat ja raskaammat öljyhiukkaset laskeutuvat pohjasedimenttiin. Ajan mittaan nämä kevyet öljyaineet voivat ajelehtia pitkiä matkoja ennen kuin öljy lopulta muuttuu emulsioksi. Tässä vaiheessa emulsio voi laskeutua pohjaan ja aiheuttaa merkittävän riskin vedenotolle.

  Vedenoton suojaavat ratkaisumme tarjoavat vedenotolle ainutlaatuista turvaa myös muilta epäpuhtauksilta. Kelluvat luonnolliset orgaaniset materiaalit, kemikaalit ja roskat voidaan pitää poissa vedenottoalueelta tehokkaalla ratkaisullamme.

  Suojaava ratkaisumme perustuu kolmen vuosikymmenen kokemukseen öljynkeruusta, ja samaa rakennetta käytetään useissa luotettavissa tuotteissamme.

  • Turvapuomi

  Turvapuomi on suositeltu ratkaisu laitosalueen ulkoreunojen suojaamiseen. Kiinteä asennus tarjoaa maksimaalista suojaa kelluvilta epäpuhtauksilta, kuten kasveilta ja kasvinosilta. Turvapuomin ainutlaatuinen, tuoterekisteröity malli vaatii erittäin vähän huoltoa ja on helppo asentaa. Ratkaisu on äärimmäisen vankka ja pystyy selviämään jopa 40 tonnin murtokuormituksesta. Turvapuomi suunniteltiin alun perin arktisiin olosuhteisiin ja kestää ankariakin sääolosuhteita.

  • Kiinteä puomi

  Kiinteä puomi on suunniteltu asennettavaksi vedenottokanavan pysyväksi suojaksi. Pysyvä asennus tarjoaa jatkuvan suojan öljyä ja muita kelluvia epäpuhtauksia vastaan. Tuote on valmistettu vankasta PVC-päällystetystä hihnakankaasta, jonka ominaisuudet soveltuvat poikkeuksellisen hyvin tällaiseen käyttöön. Kellukkeet on suunniteltu vaihtelevia ilmasto-olosuhteita varten ja valmistettu kiinteäksi muovatusta umpisoluisesta polyeteenivaahdosta. Rakenne on vankka, ja puomit on suojattu vesikasveilta ympäristöystävällisillä kasvun ehkäisijöillä. Puomi kestää raskaita jätekertymiä ja on erittäin pitkäikäinen.

  • Avomeripuomi

  Avomeripuomia suositellaan sellaisille vedenottoalueille, jotka sijaitsevat kauempana rannasta. Vankkaa ja kestävää ilmatäytettyä puomia voidaan käyttää yksinään ratkaisuna, joka asennetaan suojattavan alueen ympärille. Asennus ja käyttöönotto sujuu nopeasti, ja asennukseen tarvitaan erittäin vähän henkilöstöä. Ratkaisu kehitettiin arktisissa olosuhteissa, ja sitä voidaan käyttää kaikissa ilmasto-oloissa ja ympäristöissä. Avomeripuomi on suunniteltu varta vasten öljyterminaalien, jalostamojen ja voimalaitosten kaltaisia pysyviä asennuksia silmällä pitäen. Sitä käyttävät useat jalostamot eri puolilla maailmaa.

Petri-Vänskä

Director, Material Recycling Technology 

Petri Vänskä

 

”Vesi on eräs tärkeimmistä luonnonvaroistamme. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liikevoittoja samalla, kun he parantavat vedenkäsittelyn kestävyyttä”.

Ota yhteyttä