Lamor parantaa öljyntorjuntavalmiuksia Punaisellamerellä saudien ympäristöviranomaisten kanssa

Impact Studies 1300x860 60 Large Vessel

Lamor ja Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus (National Center for Environmental Compliance, NCEC) solmivat maaliskuussa 2021 kolmivuotisen palvelusopimuksen vahvistamaan öljyntorjuntavalmiuksia Punaisenmeren alueella. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi nykyisten resurssien arviointi, valmiussuunnitelmien laatiminen, pelastushenkilöstön koulutus sekä meri- ja lentokaluston hallinta. Palvelusopimus on olennainen osa alueen ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttamista.

Haaste

Punainenmeri on yksi maailman vilkkaimmista merireiteistä. Sen rannikolla on koskemattomia ympäristöjä, jotka voivat kärsiä korvaamatonta vahinkoa suuren öljyvahingon sattuessa. Siksi NCEC ja maan ympäristö-, vesi- ja maatalousministeriö ovat ryhtyneet yhteistyössä Lamorin kanssa kehittämään alueen torjuntavalmiuksia. Saudi-Arabian matkailualan kasvaessa nopeasti on ympäristönsuojelu ensiarvoisen tärkeää.

Ratkaisu

Yhteistyömme seurauksena Punaisenmeren rannikolle on nyt sijoitettu viisi öljyntorjunta-alusta ja kolme lentokonetta tukikohtiin, joissa on hätätilanteita varten valmiustilassa henkilöstöä ja öljyntorjuntalaitteistoa. Lamor torjuu NCEC:n valvonnassa Punaisenmeren öljyvuotoja, tutkii meriympäristöä ja osallistuu harjoituksiin Punaisellamerellä.

Lisäksi Lamor on kouluttanut yli 1.200 paikallista osaajaa torjumaan mahdollisten öljyvahinkojen seurauksia. Suunnitelmissa on kouluttaa yhteensä yli 2.000 osaajaa kansallisista johtajista paikallisiin kenttätyöntekijöihin. NCEC:n johdolla laadittiin eri sidosryhmien kanssa teknisiä raportteja, joiden avulla parannettiin Saudi-Arabian öljyntorjuntavalmiuksia ja reagointikykyä.

”Olemme ylpeitä voidessamme tukea Saudi-Arabiaa öljyntorjuntavalmiuden parantamisessa. Käytännössä työhön kuuluu muun muassa paikallisen johtamisjärjestelmän vahvistamista ja torjuntahenkilöstön valmiuksien parantamista, jotta he pystyvät toimimaan tehokkaasti mahdollisen öljyvahingon sattuessa”, kertoo Lamorin projektipäällikkö Saad Al Ahmadi.

Vaikutus

Lamorin öljyntorjunnan palvelukokonaisuus auttaa suojelemaan herkkiä merialueita ja rannikoita mahdollisen öljyvahingon haitallisilta vaikutuksilta.

Huippuluokan teknologian ja koulutetun henkilöstön avulla olemme mukana parantamassa öljyntorjuntavalmiuksia Punaisenmeren alueella.


Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Learn More

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.