Lamor turvasi uponneen irtolastialuksen nosto-operaation Gibraltarilla

Gibraltar rescue 2023 06

OS 35 -bulkkeri osui elokuussa 2022 toiseen alukseen ja upposi Gibraltarilla. Sen nosto merenpohjasta oli iso urakka, jonka turvallinen ja onnistunut toteutus vaati huolellista suunnittelua. Lamor oli koko ajan paikan päällä varmistamassa, etteivät hylyn öljypohjaiset jäämät leviä veteen vahingoittamaan alueen ympäristöä ja meriluontoa.

Bunkkeri oli merenpohjassa maatessaan katkennut kahtia myrskyissä aiemmin tänä vuonna. Rungon osien nostossa oli riskinä, että niistä vuotaisi haitta-aineita kuten jäämiä raskaöljystä veteen. Lamor tilattiin paikan päälle koko operaation ajaksi turvaamaan nosto öljyntorjuntateknologiallamme kuhunkin tilanteeseen sopivimmalla tavalla.

Kesäkuussa 2023 nosto oli kokonaisuudessaan valmisteltu, ja öljyntorjuntalaitteistot oli toimitettu, valmisteltu käyttökuntoon ja testattu vedessä. Nostoalue oli ympäröity Lamorin öljyntorjunapuomilla, ja veneellä vedettävä pyyhkäisyjärjestelmä ja öljynkeräimet olivat valmiina, jos niitä tarvittaisiin. Öljyntorjuntaan oli varattu kaikkiaan neljä alusta.

Ensin rungon peräosa paineistettiin ja nostettiin vedestä. Voimakkaat, epäsäännölliset merivirrat aiheuttivat työhön lisäjännitystä.

Kun konehuoneen ilman todettiin ilmasensoreilla olevan turvallista työskentelylle, tiimimme havaitsi sisätiloissa hyvin ohuen kerroksen kevyttä polttoöljyä. Tiimiltä kesti sen huolellinen puhdistus useamman päivän. Joitain pieniä öljyroiskeita löytyi myös aluksen ympäriltä sitä mukaa, kun rungon halkeamat ja tyhjät tilat nousivat vedenpinnan yläpuolelle.

Sen jälkeen operaatiossa jouduttiin pitämään parin viikon tauko sääolojen takia. Kun työtä päästiin jatkamaan, toinen asiantuntijamme matkusti lyhyellä varoitusajalla testaamaan ja valmistelemaan öljyntorjuntalaitteita vaaditut kaksi päivää ennen nostamisen alkua. Aluksen keulaosa saatiin pintaan ja sen vesitiiviys ja kelluvuus varmistettiin.

Nosto-operaation aikana paikan päällä olevat öljyntorjunnan asiantuntijamme viestivät jatkuvasti muiden globaalien asiantuntijoidemme kanssa valittavista toimintatavoista. Siten varmistimme osaltamme kuhunkin vaiheeseen, sääolosuhteisiin ja käytettäviin aluksiin sopivimmat menettelytavat.

Lopulta molemmat 584-jalkaisen bulkkerin osat oli turvallisesti saatu puoliksi upotettavaan, raskaaseen kuljetukseen sopivaan alukseen. Nostoalus kuljetti molemmat kappaleet kierrätettäväksi.

Gibraltar sunken vessel rescue, summer 2023

Lamorin tärkeä rooli oli varmistaa, ettei operaatiosta koitunut ympäristövahinkoja. Puhdistimme kaikki noston aikaiset öljyvuodot ja hylyn öljyjäämät ennen kuin ne vahingoittivat Gibraltarin alueen herkkää luontoa.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.