Insights

Lamor ja Saudi-Arabian NCEC vahvistavat öljyntorjuntavalmiuksia

Porvoo, 12. maaliskuuta 2021 – Suomalainen ympäristöpalveluyhtiö Lamor Corporation Ab ja Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus NCEC ovat tehneet sopimuksen Punaisen meren alueen öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamisesta. Tarkoituksena on rakentaa kalusto- ja resurssivalmiudet öljyvahinkojen torjuntaan alueella.

Punainen meri on maailman vilkkaimpia meriväyliä, ja sen rannikolla on täysin luonnontilaisia alueita, joiden ympäristö voisi kärsiä korjaamatonta tuhoa suuren öljyvahingon sattuessa. NCEC:n ja Saudi-Arabian ympäristö-, vesi-, ja maatalousministeriön keskeisenä tehtävänä on parantaa kuningaskunnan toimintakykyä onnettomuustilanteissa.


”Tämän sopimuksen allekirjoittaminen on tärkeä virstanpylväs valvontakeskuksen ponnisteluissa kuningaskunnan ympäristönsuojelun tehostamiseksi”, NCEC:n toimitusjohtaja Ali S. Alghamdi kertoo.

Lamor toimittaa palveluista, laitteista ja resursseista koostuvan ohjelman, joka parantaa alueen öljyntorjuntavalmiuksia. Palveluihin sisältyvät nykyisten resurssien arviointi, valmiussuunnitelmien laatimiset, tietämyksen siirto ja öljyntorjuntahenkilöstön koulutus. Palveluina toimitetaan myös sekä meri- että lentokalustoa öljyntorjuntatehtäviä varten.

Lamorin pääomistaja ja hallituksen jäsen Fred Larsen kommentoi hanketta sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Riadissa seuraavasti: ”Meille on suuri kunnia tehdä yhteistyötä NCEC:n kanssa näin kattavassa ja kunnianhimoisessa ohjelmassa. Globaalina toimijana Lamor on ollut mukana eräiden suurimpien öljyonnettomuuksien torjuntatoimissa ja nähnyt, millaisia ympäristövaikutuksia niillä on. Tiedämme, että korkeatasoinen öljyntorjuntavalmius on äärimmäisen tärkeä osa jokaisen valtion valmiussuunnitelmia. On ilahduttavaa nähdä, että NCEC soveltaa tällaista ennakoivaa lähestymistapaa ympäristönsuojeluun.”

Ota Meihin Yhteyttä

Get in touch

A global network with end-to-end solutions

Contact Us