Lamor WWF:n kumppaniksi kehittämään öljyntorjuntavalmiutta Itämerellä

2024 WWF Lamor batch web 1300x867

Lamor tukee WWF Suomen työtä öljyntorjuntaosaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena on yhteisten koulutustilaisuuksien avulla lisätä vapaaehtoisten WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tietotaitoa öljyntorjuntavälineistä, erilaisista materiaaleista sekä parhaista tavoista toimia öljyntorjuntatilanteissa.

WWF järjestää allasharjoituksia vapaaehtoisille öljyntorjuntajoukoille joka vuosi. Lamorin asiantuntijat ja teknologia on mukana tämän vuoden harjoituksissa Kotkassa sekä Upinniemen kotiseutuharjoituksessa, jossa eri toimijat harjoittelevat yhteistoimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

"Suuren öljyonnettomuuden uhka Itämerellä on todellinen. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF toimii nopeasti viranomaisten apuna. Öljy on tärkeää saada mahdollisimman pian pois luonnosta, sillä se aiheuttaa luonnolle vakavia haittoja. Lamorin tuella koulutamme öljyntorjuntajoukkoja monipuolisemmin. Yrityskumppanimme tarjoama asiantuntijuus on erittäin tärkeää öljyntorjuntajoukkojen tieto- ja taitopohjan ylläpitämiseksi ja koulutuksien kehittämiseksi", sanoo WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan.

”Vaikka meistä on vuosikymmenten kuluessa muovautunut globaali ympäristöratkaisujen toimittaja, ja olemme toimineet pitkään myös maaperän ennallistamisen ja materiaalinkierrätyksen ratkaisujen parissa, juuremme ovat Suomessa ja öljyntorjunnassa. Öljyntorjuntateknologian ja -valmiuksien kehittäminen ympäristöjemme suojelemiseksi on se lähtökohta, jolle Lamor on rakennettu. Niinpä meille on hyvin luontevaa auttaa WWF Suomea öljyntorjuntavalmiuksien kehittämisessä," kertoo strategiajohtaja Johanna Grönroos Lamorilta.

"Uhkat Itämerellä kasvavat päivittäin. Siksi on erittäin tärkeää, että julkinen ja yksityinen sektori toimivat hyvässä yhteistyössä paitsi keskenään, myös kansalaisjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa. Pystymme torjumaan nämä uhkat vain yhdessä, yhteistyöllä", päättää Grönroos.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.