Kestävän kehityksen tavoitteet

Lamor on määritellyt selkeät kestävän kehityksen strategiat, tavoitteet ja mittarit. Olemme myös mitanneet toimintamme positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.

Lisäämme positiivisia ja vähennämme negatiivisia ympäristövaikutuksia

Lamor aloitti päästölaskennan vuonna 2022, jolloin oma toiminta tuotti vain pienen osan kokonaispäästöistä, ja suurin osa kertyi liiketoimintasuhteiden kautta.

Lamorin liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 2022, ja nyt keskitämme voimavarojamme palvelutarjooman laajentamiseen. Tämä muutos kasvattaa yhtiön suoria ja epäsuoria päästöjä.

Vuonna 2023 vastuullisuustyömme panostaa määrällisten päästövähennystavoitteiden kehittämiseen. Vähähiilisten materiaalien ja polttoaineiden saatavuus on ratkaisevassa roolissa Lamorin hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Lamorin tavoitteena on olla turvallinen, tasa-arvoinen ja viihtyisä työpaikka kaikille työntekijöille ja kumppaneille

Seuraamme ja parannamme sosiaalisia ja hyvän hallintatavan mukaisia käytäntöjä ja toimenpiteitä vuonna 2022 asettamiemme, aiempaa laajempien mittareiden mukaan.

Koska Lamor toimii myös maissa, joissa ihmisoikeusrikkomusten, lahjonnan ja korruption riskit voivat olla tavallista suuremmat, olemme tunnistaneet nämä riskit tärkeänä osana yritysvastuullisuuttamme.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.