POLITIIKAT JA SITOUMUKSET

Lamorin eettiset ohjeet

Lamorin eettiset toimintaohjeet muodostavat jokapäiväisen toimintamme perustan. Ohjeet määrittävät sitoumuksemme kestävään kehitykseen, vastuulliseen liiketoimintaan sekä lakien ja määräysten noudattamiseen.

Lamorin eettiset ohjeet Business partner code of conduct

HSSEQ

Lamor on tarkka työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristön ja laadun suhteen. Meillä on ISO 9001 (laatu), 14001 (ympäristö) ja 45001 (työterveys ja -turvallisuus) -sertifikaatit, ja käytämme integroitua hallintajärjestelmää (Integrated Management System IMS) sertifikaatin mukaisen toiminnan varmistamiseksi. IMS kattaa kaiken toimintamme ja jokaisen toimipisteemme. Kun mahdollista, kohtelemme jokaista hankkeissa työskentelevää henkilöä kuten omaa työntekijäämme. Tämä koskee esimerkiksi kaikkea turvallisuuteen liittyvää.

HSSEQ policy ISO certificates

Epäkohtien raportointi

Sääntöjen rikkominen voi vaarantaa liiketoimintamme, maineemme, työtoverimme ja suhteemme ulkoisiin kumppaneihin.

Jokaisen työntekijän ja johtajan vastuulla on ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan lakien tai Lamorin politiikkoihin sisältyvien sitoumusten rikkomisesta. Työntekijä, joka hyvässä uskossa ilmoittaa rikkomuksesta ei joudu kurinpitotoimien tai muiden kostotoimien kohteeksi ilmoituksen tekemisen vuoksi.

Epäkohdista ja rikkomuksista voi ilmoittaa nimettömästi Whistleblowing-kanavassamme, jota myös ulkopuoliset osapuolet voivat käyttää. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti lain sallimissa rajoissa.

Whistleblowing channel

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.