YMPÄRISTÖNSUOJELU

Me Lamorilla haluamme olla ensisijainen kumppani matkalla puhtaampaa huomista. Siksi keskitymme asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämiseen, ja niiden pohjalta suunnittelemme parhaat ratkaisut.

 

Ympäristön saastumisen ja onnettomuuksien kuten öljy- tai kemikaalivuotojen estämiseksi autamme organisaatiotanne ensiksi tunnistamaan nykyiset kyvykkyydet ja tulevat tarpeenne. Näiden pohjalta ja toimintaympäristönne huomioiden ehdotamme teille ratkaisua, jolla pääsette tavoitteesiinne. Ehdotuksemme voi sisältää kokonaisvaltaisesti sekä teknisen kapasiteetin että tarvittavat osaamiset

 

 • Öljyntorjunta ja tukipalvelut – Yleistä

  Tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta Lamor tarjoaa asianmukaisen ratkaisun tehokkaimpaan mahdolliseen öljyntorjuntaan. Lamorin ratkaisuihin kuuluu kattava valikoima öljynkeräimiä, öljypuomeja, pumppuja, voimanlähteitä, maihinnousualuksia, työveneitä sekä varastointi- ja lisälaitteita. Lamorin globaalit, strategisesti sijoitellut kalustovarastot ja öljyntorjuntakeskusten kasvava verkosto tukevat yhtiön kykyä reagoida ja toimia tarvittaessa erittäin nopeasti.

   

  Uniboom -puomin levitys mereen aluksella.

   

   

 • Tier 1 -luokan kalustovuokraus
  • Lamor tarjoaa Tier 1 -luokan öljyntorjuntapalveluita tarvitseville yrityksille varta vasten räätälöityjä, toimintaympäristöön sopivia kalustopaketteja. Kalusto on yleensä välittömästi toimitettavissa globaaleista varastoistamme.
  • Tarjoamme myös koulutuksen/perehdytyksen kalustoon, mukaan lukien käyttöönottoharjoitukset ja kaluston jatkuvan huollon.
 • Tier 2 -luokan öljyntorjuntakeskukset

  Lamor pystyy perustamaan mihin tahansa maailmassa eri malleilla (itsenäinen malli, yhteistyömalli) toimivia öljyntorjuntakeskuksia, jotka tarjoavat maan vaatimusten mukaisen Tier 1 ja/tai Tier 2 -luokan öljyntorjuntavalmiuden ja varmistavat paikallisten ja kansainvälisten normien täyttymisen. Keskuksia voidaan toteuttaa lyhyen aikavälin hankkeisiin tai pitkän tähtäimen tarpeisiin. Lamor tarjoaa kustannustehokkaita torjuntavalmiuksia maalla, rannikolla ja avomerellä tapahtuvia onnettomuuksia varten. Tämä varmistaa, että asiakkaamme pystyvät reagoimaan tehokkaasti kaikenlaisiin öljyvuotoihin tai hätätilanteisiin. Niissä paikoissa, joissa Lamorilla on valmiina Tier 2 -valmius, voimme tarjota liittymistä tähän valmiuteen.

 • Hätätilanteiden hallinta

  Lamor on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien asiantuntijapalveluita ja -konsultointia öljyonnettomuuksien hätäsiivoukseen, saastuneen maaperän kunnostukseen ja öljyisen jätteen käsittelyyn sekä tulevien onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kaikkialla maailmassa, mukaan lukien maalla sijaitsevat laitokset, joet, ranta-alueet, satamat, terminaalit ja avomeri.

  Lamor pystyy vastaamaan kaikenkokoisiin ympäristöonnettomuuksiin, olipa sitten kyseessä Tier 1-, Tier 2-, Tier 3 -onnettomuus ja/tai kemikaalitorjunnan tarve, sillä kykenemme toimittamaan kaiken tarvittavan kaluston, henkilöstön, dispersioaineet, alukset, lentokoneet ja logistiikan. Pystymme ottamaan erittäin nopealla vasteajalla vastuullemme niin komentopaikan kuin taustaprosessit ja tapahtumaan liittyvän jätteenkäsittelynkin.

  Lamorilla on ainulaatuinen kyky vastata haasteisiin sekä pääkeskuksistaan että lukuisista alueellisista/paikallisista keskuksistaan käsin.

  Lamor Peru - Banda Express joella

   

 • Koulutus ja konsultointi

  Lamor Corporation tarjoaa ja järjestää asiakkailleen kattavia koulutus- ja tukipalveluita, jotka perustuvat useiden vuosien menestyksekkäisiin öljyntorjuntaoperaatioihin ja konsultointikokemukseen kaikilla tasoilla.


  Koulutuksia on saatavilla öljyvuotojen torjuntatekniikoihin perehdyttämisestä, kaluston ja resurssien optimaalisesta käytöstä sekä eri tasojen riskinhallinnasta suurten riskien hallintaan ja torjuntaoperaatioiden toteuttamiseen saakka. Kokeneen teknisen henkilökuntamme ja asiantuntijoidemme laajan kokemuksen, tietämyksen ja käytännön taustan ansiosta Lamor pystyy varmistamaan, että koulutus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin ja suunnitella liiketoiminnan vaatimuksia vastaavaksi paikallisesti, alueellisesti tai globaalisti. Yhtiöllämme on liiketoimintayksikköjä strategisissa paikoissa eri puolilla maailmaa, ja pystymme tarjoamaan koulutuksia useilla eri kielillä.

  Kaikki koulutukset ovat vastaavan viranomaisen tai laitoksen hyväksymiä, ja niitä päivitetään säännöllisesti. Näin varmistetaan, että sisältö kattaa soveltuvimmat aiheet, materiaalit, tapausesimerkit ja kokemukset ja että asiakkaan ja osanottajien koulutus on mahdollisimman tehokas. Muokkaamme koulutuksia vaatimusten mukaan, jotta siitä on hyötyä kaikille osanottajille ja heidän asiantuntemuksensa ja valmiutensa toimia paranevat ympäristötoimenpiteitä vaativissa tilanteissa.

   

  Koulutustarjontamme: 


  • IMO 1, 2, 3
  • Hätätapauksiin suunnitellun komentojärjestelmän (ICS) koulutukset ja tuki
  • SCAT-tiimin (rantapuhdistuksen arviointitiimi) koulutukset ja arvioinnit
  • Vaarallisten ja haitallisten aineiden (HNS) koulutukset
  • Öljyntorjuntakaluston käyttökoulutukset
  • Valmennukset ja harjoitukset
  • Valmiussuunnitelmat ja -arvioinnit
Rune Högström, Head of Oil Spill Response

Head of Oil Spill Response

Rune Högström

 

”Ydinfilosofiamme on tarjota yksinkertaisimpia ja tehokkaimpia toimenpiteitä öljyvuototilanteisiin kaikkialla maailmassa. Asiakkaamme ovat luottaneet meihin jo lähes 40 vuotta, ja pyrimme rakentamaan tätä luottamusta edelleen parhaiden palveluiden ja ratkaisujen avulla”.

Ota yhteyttä