LAMOR PALVELUT

Globaalisti paikallinen

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisiin ympäristöratkaisuihin liittyviä laitteita ja palveluita. Tulokset syntyvät teknologisesta edelläkävijyydestä, osaamisesta ja yhteistyöstä.

 

Toimitamme öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita. Palveluina toteutamme asiakaslähtöisiä ympäristöratkaisuja ja -palveluita, kuten öljyntorjuntaan liittyviä puhdistus-, kunnostus- ja ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia.

 

Paikallisten kumppaniverkostojen avulla pystymme tarjoamaan monipuolisia kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät meidän ja kumppaniverkostomme osaaminen, voimavarat ja teknologiat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Öljyntorjunta

Suojellakseen ympäristöä, Lamor on kehittänyt öljyntorjuntalaitteistoa ja siihen liittyviä käytänteitä yli 30 vuoden ajan. Lamor tarjoaa tehokkaita ratkaisuja öljyntorjuntaan tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta. Lisäksi Lamor tarjoaa asiakkailleen kalustovuokrauspalveluita ja öljyntorjuntakeskusten perustamiseen liittyviä palveluita sekä asiantuntijapalveluita ja -konsultointia öljyonnettomuuksien puhdistustöihin, saastuneen maaperän kunnostukseen ja öljyisen jätteen käsittelyyn.

Öljyntorjunta palvelut

Jätehuolto

Lamor tarjoaa integroituja vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä muille teollisuusasiakkaille. Lamor tarjoaa pitkän aikavälin kestäviä, asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja jätteiden talteenottoon, hyödyntämiseen ja kierrätykseen. Lamor tekee asiakkaidensa kanssa yhteistyötä tunnistaakseen parhaat saatavilla olevat jätteenkäsittelyteknologiat sekä sen, milloin jätteistä voidaan saada lisäarvoa materiaalin kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä. Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa teollisuusyritykset, öljyalan toimijat, satamat ja telakat.

Jätehuolto palvelut

Vedenkäsittely

Lamor tarjoaa räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja asiakkaidensa vaihteleviin tarpeisiin. Lamor tarjoaa palveluitaan ja apuaan eri sektoreille julkisesta juoma- ja jätevesihuollosta suurten teollisuusasiakkaiden segmenttiin. Lamor tarjoaa ympäristö- ja puhdistusratkaisuja muun muassa juomaveden tuottamiseen, jäteveden käsittelyyn ja vedenottoalueiden turvaamiseen. Juomaveden puhdistamisessa voidaan käyttää käänteisosmoosi- tai ultrasuodatusjärjestelmiä. Lisäksi Lamor tarjoaa erilaisia desinfiointiratkaisuja esimerkiksi jätevesien desinfiointiin ja legionellabakteerien poistoon.

Vedenkäsittely palvelut

Lamorilla tarjoamme täydellisiä ympäristöratkaisuja, jotka on räätälöity kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin missä tahansa. Tarjoamme asiantuntemusta, laitteita ja ratkaisuja kaikkiin ilmasto -olosuhteisiin arktisista kuiviin, Välimeren ja subtrooppisiin ilmastoihin. Asiakkaitamme ovat pääasiassa öljy- ja kaasuteollisuus tai raskas teollisuus, satamaviranomaiset ja manufaktuurit. Palvelemme myös lääke- ja yhdyskuntajätehuoltoa sekä elintarviketehtaita.

 

Kokonaisvaltaiset ratkaisut ympäristöpalveluihin

 

HubSpot Video

 

 

Ota yhteyttä