Lamor Nasdaq green equity transition tower square

Nasdaq Green Equity Transition Designation

Lamor oli ensimmäinen suomalainen yhtiö, jolle myönnettiin Nasdaq Green Equity Designation -merkintä. Tammikuussa 2022 saatu merkintä uudistettiin 2023, kun ulkopuolinen arvioitsija oli arvioinut, että Lamor täyttää edelleen sen kriteerit. Vuoden 2024 arvioinnissa Lamor ei enää täyttänyt Green Equity Designation -merkinnän kriteerejä, koska punaisen liikevaihdon määrä ylitti ohjelmaan määritellyn 5 % rajan. Tästä johtuen Lamor haki Nasdaq Green Equity Transition Designation -merkintää ja se myönnettiin Lamorille toukokuussa 2024. Ohjelma tukee listattujen yhtiöiden siirtymää kohti vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita sekä antaa kestäviä sijoituskohteita etsiville sijoittajille lisää läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. Soveltuvista merkinnöistä päättää Nasdaqin hyväksymä arvioija, joka arvioi yhtiön liiketoiminnan ja investointien ympäristöystävällisyyden todentaakseen, että yhtiö täyttää merkinnän edellytykset.

Nasdaq Green Equity Transition Designation Web 9 16

Nasdaq Green Equity Transition Designation -merkintä voidaan myöntää yhtiöille, joiden investoinneista yli 50 % kohdistuu vihreäksi luokitelluista toimintoihin. Vihreän liiketoiminnan osuudella ei ole tiettyä minimirajaa, mutta raja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvän liikevaihdon osalta on 50 prosenttia. Lamorin liikevaihdosta merkittävä osa vihreää (92 % vuonna 2023), mutta koska Lamor tuottaa palveluita myös öljy-yhtiöille, öljyvahinkojen torjuntaan liittyvän punaisen liikevaihdon osuus on noussut. Sen takia Lamor ei enää täytä Green Equity Designationin kriteerejä. Osoittaakseen yhtiön sitoutumisen vihreisiin liiketoimintamalleihin Lamor haki Nasdaq Green Equity Transition Designation -merkintää ja sai sen toukokuussa 2024.

 Shades of Green assessment 2023 Shades of Green assessment 2021 

“Vastuullisuus on Lamorin mission 'Puhdistetaan maailma' ytimessä. Nasdaqin Green Equity Transition Designation -merkintä tukee vastuullisuusstrategiaamme ja vastuullisia liiketoimintamallejamme, jotta voimme edelleen kehittää vihreää toimintaa ja ratkaisuja", sanoo Johanna Grönroos, Lamorin strategiajohtaja.