Lamor Map 2024 web May

Kestävän kehityksen johtaminen

Lamorilla vastuullisuutta kehitetään globaalisti. Paikallisen vastuullisuusinformaation keräämisestä vastaavat alueorganisaatiot maissa, joissa Lamor toimii. Raportointi perustuu konsernihallinnon ja vastuullisuustiimin laatimiin ohjeisiin ja raportointimenetelmiin.

Vastuullisuustiimi tarkistaa ja analysoi globaalisti kerätyn informaation. Tulokset raportoidaan johtoryhmälle. Tarkastusvaliokunta ja hallitus hyväksyvät vuosittain vastuullisuusraportin. Lisäksi ulkoinen tarkastaja antaa lausunnon päästölaskennasta. 

Koska Lamorilla on vihreää siirtymää edistävä Nasdaq Green Equity Transition Designation -merkintä, ulkoinen arvioija (S&P Global Ratings, Cicero Shades of Green) arvioi vuosittain Lamorin liikevaihdon ja investoinnit.


Lamorin hallitus hyväksyy vastuullisuustavoitteet ja -mittarit. Johtoryhmä raportoi hallitukselle vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä ja saavutuksista säännöllisesti. Tulokset raportoidaan ulkoisille sidosryhmille osana vuosittaista raportointia. 

Vastuullisuusraportointi on kiinteä osa Lamorin toimintaa, ja edistystä seurataan säännöllisesti. Johtoryhmään kuuluva strategiajohtaja johtaa vastuullisuustyötä vastuullisuuspäällikön kanssa. Siihen osallistuvat myös tuotekehitys-, hankinta-, projektitoimitus-, logistiikka-, myynti- ja HR-toiminnot.

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.