Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Lamor Corporation Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Lamor Corporation Oyj              Yhtiötiedote                 24.1.2024 klo 13.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Lamor Corporation Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäseneksi uudelleen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Fred Larsenia. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on nähtävillä Lamorin verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/sijoittajat.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla 2024 toimikaudella palkkioita vastaavasti, kuin edellisellä toimikaudella (edellisen toimikauden palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 (50 000) euroa
  • Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 (45 000) euroa
  • Hallituksen jäsenelle 20 000 (20 000) euroa

Valiokuntapalkkiot

Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksetaan kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

  • Puheenjohtajalle 10 000 (10 000) euroa
  • Jäsenelle 5 000 (5 000) euroa

Palkitsemisvaliokunta

  • Puheenjohtajalle 5 000 (5 000) euroa
  • Jäsenelle 2 500 (2 500) euroa

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei makseta.

Kokouspalkkiot

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

  • 1 000 (1 000) euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta
  • Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota

Matkakustannukset

Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava: Larsen Family Corporation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Fred Larsen (puheenjohtaja) sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusjohtaja Juuso Puolanne, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman ja Lamor Corporation Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Fred Larsen, Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 400 906 311

Mediatiedustelut: Lamor IR, puh. +358 40 581 9735

Tietoja julkaisijasta Lamor Corporation Oyj

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Tehtävinä ympäristönsuojelu, maanpuhdistus ja ennallistaminen sekä materiaalinkierrätys: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät kokonaisratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maaperän puhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa ja omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki). Lisätietoja: www.lamor.com.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.