Lamorin tilinpäätöstiedote 2022: Upean kasvun vuosi takana - strategian mukaiset kasvuinvestoinnit jatkuvat

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                                         28.2.2023 klo 9.00

Lamorin tilinpäätöstiedote 2022: Upean kasvun vuosi takana - strategian mukaiset kasvuinvestoinnit jatkuvat

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuu 2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 71,4 % 28,0 miljoonaan euroon (16,3)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,3 miljoonaa euroa (1,9)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 34,7 % ja oli 2,7 miljoonaa euroa (2,0) eli 9,5 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (0,5)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 83,1 % ja oli 1,2 miljoonaa euroa (0,7) eli 4,5 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (1,1)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli -0,03 euroa (0,03)
 • Saadut tilaukset olivat 11,4 miljoonaa euroa (13,9)

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 147,8 % 127,7 miljoonaan euroon (51,5)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 16,7 miljoonaa euroa (6,0)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 184,0 % ja oli 19,0 miljoonaa euroa (6,7) eli 14,9 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 10,0 miljoonaa euroa (1,9)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 345,4 %, ja oli 12,6 miljoonaa euroa (2,8) eli 9,9 % liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -6,5 miljoonaa euroa (-5,4)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) kasvoi 171,3 % 0,13 euroon (0,05)
 • Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 2,0 miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset olivat 87,4 miljoonaa euroa (260,8)
 • Tilauskanta vuoden lopussa oli 203,1 miljoonaa euroa (226,9)
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2022

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus 

Vuonna 2021 Lamorin tilauskanta nousi täysin uudelle tasolle. Vuonna 2022 käänteentekevää oli puolestaan liikevaihdon kasvu vertailukaudesta noin 2,5-kertaiseksi. Merkittävät öljyvahinkojen kunnostustyöt Perussa ja Ecuadorissa, suuret palvelusopimukset Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa sekä muun liiketoiminnan kasvu nostivat liikevaihdon 128 miljoonaan euroon.

Lamorin vuoden 2022 voimakas kasvu on upea saavutus koko organisaatiolta ja osoitus yhtiön strategian toimivuudesta. Strategiamme kulmakiviä ovat maailmanlaajuinen liiketoimintamalli sekä paikallisosaaminen, joiden avulla voimme tarjota ratkaisujamme asiakkaan omassa toimintaympäristössä kansainväliset laatuvaatimukset täyttäen.

Skaalautuvan liiketoimintamallimme ansiosta liikevaihdon kasvu tukee pidemmällä aikavälillä myös Lamorin liiketoiminnan kannattavuuden paranemista. Koko vuoden 2022 oikaistu liikevoittoprosenttimme oli 9,9 prosenttia, mikä ei vielä vastannut pitkän aikavälin tavoitettamme, joka on 14 prosenttia. Jatkamme määrätietoisesti töitä saavuttaaksemme myös tavoittelemamme kannattavuustason.

Paikallisella läsnäololla menestyksekästä liiketoimintaa kaikilla markkina-alueilla   

Yksi vuoden 2022 suurimmista projekteistamme ja samalla esimerkki nopeasti skaalautuvasta toimintamallistamme liittyi Repsolin terminaalissa Perussa tammikuussa 2022 tapahtuneeseen suureen ympäristövahinkoon. Vahingon syntyhetkellä paikallisessa organisaatiossamme oli alle 30 työntekijää, ja suurin osa paikallisesta henkilöstöstämme ja laitteistostamme oli varattuina muille asiakasprojekteille. Nopeasti skaalautuva toimintamallimme mahdollisti sen, että parhaimmillaan meillä oli Perussa noin 800 henkilöä työskentelemässä ympäristövahingon torjunnassa. Saimme asiakkaalta erittäin hyvää palautetta toimintamme laadusta ja joustavuudesta nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Perun mittavan operaation opit ovat meille erittäin hyödyllisiä myös jatkoa varten.

Kuwaitin maaperän kunnostusprojektit etenivät vuoden 2022 aikana suunnitellusti ja suunnitelman mukaisesti tavoitteenamme on käynnistää varsinaiset maankunnostustyöt vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Kuwaitin maankunnostushankkeen toisen vaiheen kilpailutuksen tulokset julkistetaan todennäköisesti vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Käynnissä olevat Kuwaitin projektit ovat Lamorille erinomainen referenssi ja paikallisen läsnäolomme myötä odotamme niiden avaavan yhtiölle myös muita mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia markkina-alueella tulevina vuosina.

Saudi-Arabian ympäristövarautumisen projekti eteni vuonna 2022 ylläpitovaiheeseen. Projektiin on sitoutunut enemmän käyttöpääomaa kuin oletimme projektin alussa, mutta arvioimme tilanteen normalisoituvan alkuvuoden 2023 aikana. Saudi-Arabian tavoitteena on jatkaa ympäristövarautumisen kapasiteetin merkittävää laajentamista, mikä voi toteutuessaan tuoda Lamorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella.

Heinäkuussa julkistimme voittaneemme kolme suurta kilpailutusta Bangladeshissa. Rakennamme ensimmäinen modernin jätteenkäsittelylaitoksen merenkulusta syntyville jätteille Monglan satamaan, minkä lisäksi toimitamme satamaviranomaiselle merkittävän määrän öljyntorjuntalaitteita sekä -aluksia. Nämä loppuvuonna 2022 käynnistyneet projektit ovat erinomainen osoitus synergioista Lamorin ympäristönsuojeluratkaisujen ja modernien kiertotalousratkaisujen välillä. Ratkaisuilla on usein sama asiakaskunta, jolloin liiketoiminnat tukevat hyvin toisiaan. Bangladeshin satamien laajennustöiden on suunniteltu jatkuvan myös tulevina vuosina, ja meneillään olevat projektimme voivat mahdollistaa liiketoimintaamme laajentumisen myös muualla kuin Monglan satamassa sekä ympäristönsuojelun että materiaalikierrätyksen ratkaisutarjoajana.

Lamor mukaan muovin kemialliseen kierrätykseen

Kesäkuussa julkaisimme investointipäätöksen Suomen ensimmäiseen teollisen mittakaavan kemiallisen muovinkierrätyslaitoksen rakentamisesta Kilpilahden alueelle Porvooseen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on rakentaa 10 000 tonnin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Kilpilahteen ja keskipitkän aikavälin päämääränämme on rakentaa Suomeen 40 000 tonnin hajautettu muovin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti. Projektin ensimmäisen vaiheen investointi tehtiin vuoden 2022 viimeisinä päivänä ja projekti etenee vuonna 2023 täydellä vauhdilla lopullisen teknologiavalinnan ja yksityiskohtaisen prosessisuunnitelman laatimisen muodossa. Tavoitteenamme on aloittaa myös varsinaiset rakennustyöt vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon loppupuolella.

Tavoitteemme on luoda muovin kemiallisen kierrätyksen konseptilaitos ja referenssit Suomessa, jonka jälkeen pyrimme hyödyntämään kansainvälistä läsnäoloamme ja kumppaniverkostoamme rakentaaksemme vastaavia laitoksia vahvoille markkina-alueillemme. Tavoitteenamme on yhteensä 100 000 tonnin kierrätetyn muovin hankeportfolio strategiakauden 2023–2025 aikana.

Päivitetyn strategian kulmakivet

Marraskuussa päivitetty strategiamme tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä johtavaan asemaan valituilla markkina-alueilla ja valituissa ympäristöpalveluratkaisuissa. Lamor on tunnistanut merkittävää kasvupotentiaalia kaikilla markkina-alueillaan mutta keskittyy strategiakaudella kasvun ja vakiintuneen aseman saavuttamiseen erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa. Uusien merkittävien projektien voittaminen ja osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen kuuluvat kolmivuotisen strategiakautemme avaintekijöihin.

Strategiamme kulmakivi on Lamorin uniikki paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva kumppaniverkostomalli. Verkoston avulla tuomme asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen puolestaan mahdollistaa tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämä toimintatavan avulla meidän on mahdollista saavuttaa onnistunut siirtymä projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa arvokasta lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Ympäristöarvojen korostuminen liiketoiminnan tukena

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat viime vuosina korostuneet voimakkaasti, ja uskomme tämän kehityksen jatkuvan. Olemme sitoutuneet liiketoiminnassamme edistämään vihreää siirtymää ja osoituksena tästä saimme ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä Nasdaqin Green Equity Designation -merkinnän tammikuussa 2022. Liiketoimintamme koostuu ympäristönsuojeluun ja materiaalikierrätykseen liittyvistä ratkaisuista ja pyrimme edistämään kiertotaloutta, biodiversiteetin suojelua ja niukkojen resurssien huolellista käyttöä ratkaisujemme avulla.

Olemme kehittäneet vastuullisuusraportointiamme vuoden aikana ja tavoitteenamme on löytää tapoja negatiivisten vaikutusten pienentämiseen ja positiivisten vaikutusten kasvattamiseen myös tulevina vuosina.

Katse kohti vuotta 2023

Vuonna 2022 olemme uudistaneet organisaatiorakennettamme ja toimintamalliamme sekä rekrytoineet merkittävän määrän uusia osaajia. Uudistusten myötä pääsemme toteuttamaan strategiaamme ja johtamaan toimintoja ja projektien toteutusta entistäkin tehokkaammin ja lähempänä asiakasta. Alueorganisaatioiden ja globaalien funktioiden kattava yhteistyö mahdollistaa tehokkaiden projektitoimitusten lisäksi tarjoomamme jatkokehityksen sekä prosessien yhtenäistämisen globaalilla tasolla. Uskomme, että tämä muutos auttaa meitä kannattavan kasvun saavuttamisessa.

Erityisesti henkilöstöön tekemämme investoinnit tukevat meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa, mutta odotamme niiden laskevan tilapäisesti kannattavuustasoamme vuonna 2023. Nämä investoinnit ovat kuitenkin välttämättömiä liikevaihdon nostamiseksi tulevina vuosina taas uudelle tasolle.

Ympäristöratkaisujen markkinan kehitys on suotuisa ja uskomme Lamorin jatkavan kasvupolkuaan menestyksekkäästi. Globaali poliittinen tilanne tulee kuitenkin edelleen aiheuttamaan epävarmuutta erityisesti tuotantoketjujen sekä mahdollisesti edelleen jatkuvan kustannusinflaation kautta myös Lamorin liiketoimintaan.

Olemme asettaneet strategiakaudelle 2023–2025 kunnianhimoiset kasvutavoitteet, joiden toteutuminen edellyttää uusien merkittävien hankesopimusten voittamista seuraavien vuosien aikana. Suuntaamme vuoteen 2023 vahvan tilauskantamme turvin ja meneillään olevat suuret projektit tukevat kasvutavoitteitamme myös jatkossa vahvojen asiakasreferenssiemme ja vahvan paikallisen läsnäolomme myötä.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa
(ellei mainittu toisin)

Q4 2022

Q4 2021

Muutos %

1–12/2022

1–12/2021

Muutos %

Liikevaihto

27 976

16 318

71,4%

127 656

51 517

147,8%

Käyttökate (EBITDA)

2 262

1 854

22,0%

16 659

6 014

177,0%

EBITDA %

8,1 %

11,4 %

13,1 %

11,7 %

Oikaistu EBITDA

2 651

1 968

34,7 %

19 006

6 692

184,0 %

Oikaistu EBITDA %

9,5 %

12,1 %

14,9 %

13,0 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

795

513

54,9 %

10 018

1 941

416,0 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

2,8 %

3,1 %

7,8 %

3,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

1 246

680

83,1 %

12 608

2 831

345,4 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

4,5 %

4,2 %

9,9 %

5,5 %

Tilikauden tulos

-868

684

-227,0%

3 535

869

306,7 %

Tulos/osake (EPS),
laimentamaton, euroa

-0,03

0,03

-184,9%

0,13

0,05

171,3 %

Tulos/osake (EPS),
laimennettu, euroa

-0,03

0,03

-183,0%

0,13

0,05

169,2%

Oman pääoman tuotto (ROE) %

-1,4 %

1,5 %

5,8 %

1,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

0,9 %

0,7 %

12,0 %

3,0 %

Omavaraisuusaste %

53,0 %

56,2 %

53,0 %

56,2 %

Nettovelkaantumisaste %

23,2 %

-6,9 %

23,2 %

-6,9 %

Saadut tilaukset

11 383

13 852

-17,8%

87 368

260 831

-66,5%

Tilauskanta

203 069

226 906

-10,5%

203 069

226 906

-10,5%

Henkilökunta tilikauden lopussa

508

290

75,2%

508

290

75,2%

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana

504

290

73,8%

604

250

141,6%

Ohjeistus vuodelle 2023

Lamor arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan välillä 120–135 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 oikaistun liikevoittoprosentin olevan välillä 8–11 %.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2023. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluhankkeiden toimituksista, joten mahdolliset merkittävät muutokset hankkeiden etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen.

Lamor on mukana useaan suureen tarjouskilpailuun liittyvissä keskusteluissa ja odottaa tarjouskilpailujen aukeamista ja niihin liittyviä päätöksiä vuoden 2023 aikana. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat koko vuoden 2023 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lamor on rekrytoinut merkittävän määrän uusia osaajia vuonna 2022. Tämä tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, mutta kasvattaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta vuonna 2023.

Lamor seuraa tarkasti geopoliittisen ympäristön muutoksia toimintamaissaan. Näillä saattaa olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus Lamorin liiketoimintaan esimerkiksi hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilikauden päättyessä 31.12.2022 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 35 588 503,10 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 009 015,30 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden 2022 tulos jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 28.2.2023 klo 10.00. Vuoden 2022 tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/q4-2022.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.