Lamorin tilinpäätöstiedote 2021: Tilauskanta osoituksena tulevasta liiketoiminnan huomattavasta kasvusta

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                 3.3.2022 klo 9.00 Suomen aikaa

Lamorin tilinpäätöstiedote 2021: Tilauskanta osoituksena tulevasta liiketoiminnan huomattavasta kasvusta

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuu 2021. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com.

Loka – joulukuu 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset olivat edelleen hyvällä tasolla ja kasvoivat 13,9 miljoonaan euroon (6,6)
 • Liikevaihto kasvoi 53,3 % 16,3 miljoonaan euroon (10,6)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 2,0 miljoonaa euroa (1,1) (oikaistu listautumiseen liittyvillä kuluilla 0,1 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,6)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (4,9)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,03 euroon (0,01)

 Tammi – joulukuu 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 511,2 % ja olivat 260,8 miljoonaa euroa (42,6)
 • Tilauskanta kasvoi voimakkaasti ja oli 226,9 miljoonaa euroa (19,4)
 • Liikevaihto kasvoi 12,9 % ja oli 51,5 miljoonaa euroa (45,6)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,0 miljoonaa euroa (5,6)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 4,6 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa (6,4) (oikaistu listautumiseen liittyvillä kuluilla 0,6 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,9 miljoonaa euroa (2,4)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa (3,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 miljoonaa euroa (6,0)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,05 euroon (0,03)
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2021

 Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus

Vuosi 2021 oli Lamorille käänteentekevä. Voitimme merkittäviä usean vuoden mittaisia palvelusopimuksia ja paransimme toimitusvalmiuttamme vastaamaan isojen projektien tarpeita. Kehitimme myös liiketoimintaamme ja vastuullisuustyötämme. Kasvustrategiamme mahdollistamiseksi järjestimme joulukuussa onnistuneen osakeannin ja listauduimme Nasdaq First North Premier Growth Market Finland-markkinapaikalle.

Strategiamme – olla maailmanlaajuisesti paikallinen – osoitti toimivuutensa vuoden mittaan. Strategiamme ansiosta olemme pystyneet toimimaan erittäin tehokkaasti, vaikka koronatoimenpiteet ovatkin rajoittaneet liikkumista.

Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 52 miljoonaan euroon. Kasvu edellisestä vuodesta oli 12,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävästi Saudi-Arabian NCEC-sopimus, vaikka suuri osa tämän suuren palveluprojektin liikevaihdosta kirjautuukin tuleville vuosille. Voitimme kaikki suuret kilpailutukset, joihin osallistuimme, joten voimme olla erittäin tyytyväisiä suoritukseemme.

Tilauskantamme oli vuoden lopussa 227 miljoonaa euroa, joka on yli 10 kertaa suurempi kuin aiempina vuosina. Tästä vuonna 2022 toimitettavien laitteiden ja palvelujen osuus on arviolta noin 79 miljoonaa euroa. Loput tilauskannan laitetoimitukset sekä palvelusopimusten toimitukset ajoittuvat useammalle tulevalle vuodelle.

Vuoden aikana allekirjoitimme merkittävän palvelusopimuksen Punaisenmeren alueen öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamisesta Saudi-Arabiassa sekä kaksi projektisopimusta Kuwait Oil Companyn kanssa. Osallistuimme vuoden aikana myös useisiin eri öljyntorjuntaharjoituksiin ympäri maailmaa. Harjoituksilla on erittäin tärkeä rooli toimintakyvyn ylläpitämisessä: ”Niin pelaat kuin harjoittelet” pätee niin urheilussa kuin öljyntorjunnassakin.

Koko vuoden oikaistu liikevoittoprosenttimme oli 5,5 prosenttia, mikä ei vielä vastannut pitkän aikavälin tavoitteitamme, joka on 14 prosenttia. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kannattavuutemme kuitenkin parani, ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 10,5 %. Kasvu tukee skaalautuvan liiketoimintamallimme ansiosta kannattavuuden paranemista, ja teemme määrätietoisesti töitä saavuttaaksemme tavoittelemamme kannattavuustason.

Yksi viime vuoden tärkeimpiä tapahtumia oli Lamorin joulukuinen listautuminen Nasdaq First North Premier -markkinapaikalle. Listautumista valmisteltiin pitkään, ja se oli suuri ponnistus koko organisaatioltamme. Tavoitteenamme oli kerätä annilla varoja kasvustrategiamme toteuttamiseksi ja pääomarakenteemme vahvistamiseksi. Mittavat palveluprojektimme vaativat merkittävästi käyttöpääomaa, ja listautumisannin ansiosta taseemme onkin nyt huomattavasti vahvempi. Keräsimme annissa 35 miljoonan euron bruttovarat ja saimme yli 10 000 uutta osakkeenomistajaa.

Listautumisen lisäksi aloitimme kaksi muuta tärkeää kehitysprojektia, vastuullisuusraportointimme kehityshankkeen sekä muovijäteongelmaan liittyvän kasvumoottorihankkeen. Kasvumoottorihankkeella pyrimme ratkaisemaan globaalia muovijäteongelmaa. Aloitimme ensimmäiset projektimme Kaakkois-Aasiassa yhteistyössä RiverRecycle Oy:n kanssa ja investoimme jätemuovin nesteytysteknologiaan. Tavoitteenamme on jatkuvasti etsiä ja kehittää uusia ympäristöratkaisuja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä laaja-alaisempia kokonaisuuksia.

Vuonna 2021 teimme paljon työtä vastuullisuutemme ja vastuullisuusraportoinnin kehittämiseksi. Laadimme ensimmäistä kertaa vastuullisuusstrategian, määritimme tärkeimmät mittarit ja laskimme toimintamme hiilijalan- ja kädenjäljen. Osoituksena hyvästä työstämme saimme ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä Nasdaq Green Equity Designation -tunnustuksen tammikuussa 2022. Haluamme olla malliyhtiö vastuullisuuden saralla ja kehittää jatkossakin omaa liiketoimintaamme yhä vastuullisemmaksi, esimerkiksi suunnittelemalla ja rakentamalla kaikki jätteen- ja vedenkäsittelyratkaisumme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Henkilöstömme työtyytyväisyys ja -turvallisuus ovat meille tärkeitä vastuullisuusteemoja, ja tavoitteenamme on kehittää edelleen johtamisosaamistamme, jotta pystymme vastaamaan hyvin kasvumme aiheuttamiin muutoksiin. Arvioimme henkilöstömäärämme kasvavan merkittävästi tulevina vuosina, vaikka henkilöstön määrä voi vaihdella vuosittain runsaastikin tilauskannan ja projektitilanteen mukaan.

Vuonna 2022 liiketoimintamme painopiste on isojen palvelusopimusten ansiosta vahvasti Lähi-idässä, ja uskomme, että nämä sopimukset mahdollistavat merkittävän orgaanisen kasvun seuraavien vuosien aikana. Lisäksi meillä on hyviä kasvumahdollisuuksia Etelä-Amerikassa, missä olemme olleet vahva paikallinen toimija jo useiden vuosien ajan. Tästä osoituksena olemme mukana kahdessa ympäristövahingon torjunta- ja kunnostushankkeessa Perussa ja Ecuadorissa, joiden yhteisarvo on vähintään 22,5 miljoona euroa.  Tilikauden jälkeen tammikuussa 2022 avasimme myyntikonttorin Norjaan, jotta voimme tarjota paikallisille kalankasvatusmarkkinoille vedenkäsittelyratkaisujamme ja solmimme aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Saudi-Arabiaan.

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat viime vuosina korostuneet voimakkaasti, ja uskomme tämän kehityksen jatkuvan. Arviomme mukaan ympäristöratkaisujen markkina kasvaa vuonna 2022 merkittävästi. Liikevaihtomme on nopeassa kasvussa ja odotamme, että saavutamme pitkän aikavälin mukaisen 100 miljoonan euron tavoitteen jo vuonna 2022.

Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan lisää yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa maailmantalouteen. Hyökkäys vaikuttaa erityisesti Venäjän liiketoimintaamme, jonka vaikutus on kuitenkin Lamorille vähäinen. Lisäksi se saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi hankinta- ja logistiikkaketjuihimme. Seuraamme tilannetta ja reagoimme siihen aktiivisesti.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa

Q4 2021

Q4 2020

Muutos %

1–12/2021

1–12/2020

Muutos %

Liikevaihto

16 318

10 646

53,3 %

51 517

45 621

12,9 %

Käyttökate (EBITDA)

1 854

298

522,5 %

6 014

5 610

7,2 %

EBITDA %

11,4 %

2,8 %

11,7 %

12,3 %

Oikaistu EBITDA

1 968

1 087

 81,1 %

6 692

6 399

4,6 %

Oikaistu EBITDA %

12,1 %

10,2 %

13,0 %

14,0 %

.

Liikevoitto (EBIT)

513

-592

N/A

1 941

2 426

-20,0 %

Liikevoitto (EBIT) %

3,1 %

-5,6 %

3,8 %

5,3 %

.

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

680

252

169,6 %

2,831

3 438

-17,7 %

Oikaistu liikevoitto (EBIT) %

4,2 %

2,4 %

.

5,5 %

7,5 %

Tilikauden tulos

684

-711

N/A

869

840

3,5 %

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa

0,03

0,01

114,9 %

0,05

0,03

52,7 %

Oman pääoman tuotto (ROE) %

1,5 %

-2,5 %

.

1,9 %

3,0 %

.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

0,8 %

-1,3 %

.

3,0 %

5,3 %

.

Omavaraisuusaste %

56,2 %

46,8 %

56,2 %

46,8 %

Nettovelkaantumisaste %

-6,9 %

41,6 %

-6,9 %

41,6 %

Saadut tilaukset

13 852

6 646

   108,4 %

260 831

42 646

511,6 %

Tilauskanta

226 906

19 400

  1 069,6 %

226 906

19 400

1 069,6 %

Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana

290

432

-32,9 %

Ohjeistus vuodelle 2022

Lamor arvioi liikevaihtonsa olevan vähintään 110 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vähintään 12 miljoonaa euroa.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2022. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluprojektien toimituksista, joten mahdolliset suuremmat viivästymät projektien etenemisessä muodostaisivat riskin vuoden 2022 liikevaihtoon ja tulokseen.

Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan lisää yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa maailmantalouteen. Hyökkäys vaikuttaa erityisesti Venäjän liiketoimintaan, jonka vaikutus on kuitenkin Lamorille vähäinen. Lisäksi se saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi Lamorin hankinta- ja logistiikkaketjuihin.

Mahdollinen uusi Covid-19 -variantti saattaisi niin ikään vaikuttaa negatiivisesti Lamorin liikevaihtoon ja tulokseen myös vuonna 2022, koska se saattaisi vaikuttaa Lamorin kykyyn toimittaa projekteja tehokkaasti.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain pitäen kasvun yhtiön tärkeimpänä tavoitteena. Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2021. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 34 009 086,68 euroa, josta tilikauden tulos on -7 478 375,60 euroa.

Webcast-lähetys analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille järjestetään 3.3.2022 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Pirneskoski ja talousjohtaja Timo Koponen. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa lamor.videosync.fi/q4-results-2021. Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin osoitteessa sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.