Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2024: Aktiivisuus markkinassa lisääntymässä geopoliittisesta tilanteesta huolimatta

Lamor Corporation Oyj                       Yhtiötiedote                                 26.4.2024 klo 9.00

Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2024: Aktiivisuus markkinassa lisääntymässä geopoliittisesta tilanteesta huolimatta

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsaustiedotteesta tammi-maaliskuulta 2024. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat.

Tammi–maaliskuu 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja 4,5 % korkeampi kuin vertailukaudella (22,8)
  • Liikevoitto (EBIT) parani hieman vertailukaudesta ja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2)
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (0,2) eli 2,0 % liikevaihdosta (0,9 %)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -13,1 miljoonaa euroa (-8,8)
  • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli -0,01 euroa (-0,02)
  • Saadut tilaukset kasvoivat 48,1 % ja olivat 16,0 miljoonaa euroa (10,8)

Toimitusjohtaja Johan Grönin katsaus  

Liikevaihtomme vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli 23,9 miljoonaa euroa ja se nousi 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu liikevoittomme ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme oli 2,0 prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli odotustemme mukainen ja odotamme liikevaihtotason kasvavan vuoden edetessä. Kannattavuutemme ei ollut odotetulla tasolla ja olemme aloittaneet toimenpiteet sen parantamiseksi. Uusien tilausten määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 48 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Merkittävimmät uudet tilaukset katsauskauden aikana liittyivät laitetoimituksiin ja pienempiin palveluhankkeisiin.

Geopoliittinen tilanne on jatkunut haastavana vuonna 2024. Tilanne on kiristynyt tietyissä Lähi-idän maissa entisestään ja epävakaus on jatkunut myös Etelä-Amerikan maissa. Lähi-idän tilanne aiheuttaa vakavia uhkia alueen turvallisuudelle ja Punaisenmeren laivaliikenteelle. Lisäksi Venäjän sota Ukrainassa jatkuu valitettavasti edelleen. Yleisen turvallisuustilanteen heikkenemisen lisäksi nämä konfliktit vaikuttavat liiketoimintaamme monilla tavoin ja nostavat merkittävästi muun muassa myös öljyvahinkojen riskiä.

Maanpuhdistus ja ennallistaminen 

Kuwaitissa saastuneemman maa-alueen puhdistamiseen käytettävät maanpesulaitokset ovat nyt kaikilta osin toiminnassa. Menetelmä täydentää biopuhdistuksen tuomaa käsittelykapasiteettia. Maanpesun onnistunut käynnistyminen kahdella isolla käsittelylaitoksellamme on tärkeä virstanpylväs Kuwaitin hankkeillemme ja antaa meille mahdollisuuden hyödyntää käytössä olevia teknologioita ja laitoksia myös tämänhetkisten hankkeiden päättymisen jälkeen lisämaa-aineksen käsittelyyn esimerkiksi alihankkijana muille hanketoimittajille.

Lamor tekee maanpuhdistusta Latinalaisessa Amerikassa ja Omanissa, ja voitimme Omanissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös uusia pienempiä hankkeita. Maanpuhdistukseen liittyvä markkina on tällä hetkellä erittäin aktiivinen ja olemme mukana useissa muissa erikokoisissa maanpuhdistukseen liittyvissä kilpailutuksissa Lähi-idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Ympäristönsuojelu 

Lamor osallistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kolmeen pienempään ympäristövahingon puhdistushankkeeseen Perussa ja Ecuadorissa. Lamorin paikallisen läsnäolon merkitys ja torjuntakapasiteetti kohdealueella korostuu ympäristövahinkojen tapahtuessa ja pyrimmekin laajentamaan tätä läsnäoloamme edelleen vuokrausliiketoimintaa lisäämällä.

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä käynnistimme Hollannissa uuden öljyntorjuntalaitteisiin keskittyvän yksikön toiminnan. Yksikkö palvelee ensisijaisesti EMSAn (European Maritime Safety Agency) öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoa Pohjanmerellä, mutta tavoitteenamme on paikallisen laitevaraston avulla palvella myös muita eurooppalaisia asiakkaita esimerkiksi laitevuokrauksen muodossa.

Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus päätti käyttää neljän kuukauden jatko-option ympäristönsuojeluhankkeen jatkamiseksi. Alkuperäinen kolmivuotinen sopimus öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamisesta Saudi-Arabian rannikkoalueella Punaisella merellä solmittiin maaliskuussa 2021, ja jatkosopimuksen mukaisesti Lamor tuottaa palvelua- syyskuun 2024 loppuun asti. Asiakas selvittää parhaillaan, miten valmiuspalvelua ylläpidetään sopimuskautemme päättymisen jälkeen.

Materiaalinkierrätys 

Bangladeshin MARPOL jätteenkäsittelylaitoksen ja öljyntorjuntateknologioiden toimitus etenee suunnitellusti ja merenkulun ympäristösuojelulainsäädännön mukaisen jätteenkäsittelylaitoksen käyttöönotto Monglan satamassa on suunniteltu loppuvuodelle 2024.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varmistimme muovin kemiallisen kierrätyksen konseptilaitoksemme tuotantoprosessin raaka-aineeksi soveltuvan lajitellun muovijätteen saatavuuden solmimalla sopimuksen ympäristöhuoltoyhtiö Remeon kanssa. Sopimus takaa oikeanlaisen muovijätteen rakenteilla olevaan Kilpilahden konseptilaitokseemme ja mahdollisesti myös jatkohankkeisiimme Suomessa. Meillä on nyt sovittuna kaikki prosessin osa-alueet materiaalihankinnasta teknologiaan ja loppuasiakkaaseen. Teknologioiden asentamisen odotetaan alkavan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, jolloin laitoksen tuotantoprosessi käynnistyisi ja muovinkierrätys alkaisi vuoden 2024 loppupuolella.

Veden puhdistamiseen liittyvät ratkaisut eri muodoissaan on osa Lamorin materiaalinkierrätyksen ratkaisuja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä norjalainen varustamo Frøy tilasi Lamorilta ensimmäisen käänteisosmoosiin perustuvan vedenkäsittelylaitteiston jälkiasennettavaksi alukselleen, jossa se tuottaa merivedestä makeaa vettä poistamaan kasvatuslohista haitalliset loiset. Kauppa on tärkeä osoitus siitä, että laaja tuoteportfoliomme ja yhteistyöverkostomme mahdollistavat Lamorin laajentumisen tärkeillä markkinoilla ja uusille toimialoille.

Olemme katsauskaudella suurten projektien myyntiaktiviteettien lisäksi lähteneet järjestelmällisesti kasvattamaan myös laiteliiketoimintaamme liittyviä myyntiaktiviteetteja kehittämällä sekä oman myyntiverkostomme kyvykkyyttä että agenttiverkostomme kattavuutta. Näin varmistamme, että suurten projektien lisäksi ja niiden avulla myös perusliiketoimintamme saavuttaa sille asetetut kasvutavoitteet. Tämä yhdessä organisaatiomme toimintamallien tarkentamisen kanssa tukee meitä tavoitteiden mukaisen kannattavuuden ja kasvun saavuttamisessa. Uudistusten vaikutusten näkyminen voi viedä aikaa, ja tulemme tarkastelemaan strategiaamme ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme vuoden 2024 aikana.

Tunnusluvut

Tuhatta euroa
(ellei mainittu toisin)

Q1 2024

Q1 2023

Muutos %

1-12/2023

Liikevaihto

23 886

22 847

4,5 %

122 520

Käyttökate (EBITDA)

2 135

1 845

15,7 %

16 182

EBITDA %

8,9 %

8,1 %

13,2 %

Oikaistu EBITDA

2 172

1 845

17,7 %

18 464

Oikaistu EBITDA %

9,1 %

8,1 %

15,1 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

385

153

152,0 %

8 426

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

1,6 %

0,7 %

6,9 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

481

212

127,1 %

10 943

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

2,0 %

0,9 %

8,9 %

Tilikauden tulos

-393

-489

2 679

Tulos/osake (EPS),
laimentamaton, euroa

-0,01

-0,02

0,09

Tulos/osake (EPS),
laimennettu, euroa

-0,01

-0,02

0,09

Oman pääoman tuotto (ROE) %

-0,6 %

-0,8 %

4,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

0,3 %

0,2 %

8,7 %

Omavaraisuusaste %

37,7 %

46,6 %

40,0 %

Nettovelkaantumisaste %

86,4 %

38,5 %

60,7 %

Nettokäyttöpääoma

77 120

47 867

61,1 %

62 245

Saadut tilaukset

16 042

10 829

48,1 %

43 950

Tilauskanta

117 461

188 685

-37,7 %

124 192

Henkilökunta tilikauden lopussa

754

550

37,1 %

840

Henkilökunta keskimäärin
tilikauden aikana

710

549

29,3 %

658

Ohjeistus vuodelle 2024

Lamorin 16.2.2024 antaman ohjeistuksen mukaisesti Lamor arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2023 tasolla (2023: 122,5 miljoonaa euroa). Lamor ei anna kannattavuutta koskevaa ohjeistusta muun muassa epävarmasta markkinatilanteesta ja suurten tarjouskilpailujen aikataulun liittyvästä epävarmuudesta johtuen.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen webcast-lähetys vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 26.4.2024 klo 10.00. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/q1-2024.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja

Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 546 4186

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 123 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.