Lamor päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote, sisäpiiritieto                                 22.11.2022 klo 09.00

Lamor päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Lamorin hallitus on hyväksynyt kaudelle 2023–2025 päivitetyn strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Lamorin ympäristönsuojelu- ja materiaalikierrätyksen ratkaisut vastaavat globaaleihin megatrendeihin

Lamorin toiminta on maailmanlaajuista, ja yhtiön liiketoiminta jaetaan jatkossa kolmeen markkina-alueeseen, jotka ovat Lähi-itä ja Afrikka, Etelä- ja Pohjois-Amerikka sekä Eurooppa ja Aasia.

Lamorin liiketoiminta koostuu ympäristönsuojeluun ja materiaalikierrätykseen liittyvistä ratkaisuista. Ratkaisuillaan ja teknologioillaan Lamor edistää kiertotaloutta, biodiversiteetin suojelua ja niukkojen resurssien huolellista käyttöä.

Päivitetyn strategian kulmakivet

Lamorin strategia tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä johtavaan asemaan valituilla markkina-alueilla ja valituissa ympäristöpalveluratkaisuissa. Lamor on tunnistanut merkittävää kasvupotentiaalia kaikilla markkina-alueillaan mutta keskittyy tällä strategiakaudella kasvun saavuttamiseen erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.

Lamor on asettanut strategiakaudelle viisi päätavoitetta:

  • Ensisijainen kumppani valituilla strategisilla markkinoilla erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.
  • Laajentuminen kolmelle uudelle markkinalle positiivisten ympäristövaikutusten luomiseksi.
  • Viiden uuden merkittävän projektin voittaminen paikallisen läsnäolon vahvistamiseksi sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi
  • Osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen 100 tuhannen tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion avulla.
  • Tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen toimittaminen asiakkaille paikallisesti mutta maailmanlaajuisesti.

”Olemme tehneet merkittäviä kasvuinvestointeja muun muassa henkilökuntaamme jo vuoden 2022 aikana ja identifioineet merkittävän määrän uusia potentiaalisia hankkeita, joiden avulla voimme kasvattaa liiketoimintaamme selvästi tulevien vuosien aikana. Asiakaskuntamme käyttäytymisessä on nähtävissä selkeä muutos kestävämmän liiketoiminnan suuntaan, ja megatrendit vahvistavat tätä kehitystä edelleen. Näemme kasvupotentiaalin erityisesti Lähi-idässä strategiakauden aikana erittäin merkittävänä”, kommentoi Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.

Maailmanlaajuinen kumppaniverkosto kasvun kiihdyttäjänä

Strategian kulmakivenä toimii Lamorin uniikki paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva kumppaniverkostomalli. Verkoston avulla Lamor tuo asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen mahdollistaa puolestaan tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämä toimintatapa mahdollistaa onnistuneen siirtymän projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Lamorin päivitetyt strategiset tavoitteet painottuvat kasvun saavuttamiseen ja operatiivisen toiminnan tehokkuuteen.  Tavoitetasojen havainnollistamiseksi Lamorin hallitus on määritellyt yhtiölle seuraavat taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet, joiden tavoitellaan toteutuvan viimeistään strategiakautta 2023–2025 seuraavan tilikauden aikana:

  • Kasvu: Vuotuisen liikevaihdon kasvattaminen yli 250 miljoonaan euroon
  • Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto (EBIT) % yli 14 prosenttia.
  • Rahoitusrakenne: Yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Aiemmin Lamor tavoitteli kasvun osalta annualisoidun liikevaihdon kasvattamista yli 100 miljoonaan euroon niin aikaisin kuin mahdollista ja markkinakasvua merkittävästi nopeampaa vuosittaista kasvua tämän tason saavuttamisen jälkeen. Kannattavuuden osalta yhtiön tavoitteena oli oikaistu yli 16 prosentin EBITDA-% ja yli 14 prosentin oikaistu liikevoitto (EBIT) %. Yhtiö on päättänyt määritellä pitkän aikavälin kannattavuustavoitteekseen jatkossa vain oikaistun liikevoitto (EBIT) %:n, koska se kuvaa liiketoiminnan todellista kannattavuutta oikaistua käyttökate-%:a paremmin.

Nyt päätetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole markkinaohjeistuksia yhdellekään vuodelle.

Osinkopolitiikka   

Lamorin hallitus ei ole päivittänyt yhtiön osinkopolitiikkaa. Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan kasvun yhtiön tärkeimpänä tavoitteena.

Pääomamarkkinapäivä

Lamor järjestää pääomamarkkinapäivän tiistaina 22. marraskuuta 2022 klo 14.00–16.30.

Lamorin johto antaa tilaisuudessa lisätietoja yhtiön tulevien vuosien strategisista painopistealueista ja tavoitteista. Tilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://lamor.videosync.fi/cmd-2022/. Esitysmateriaalit ovat saatavilla myöhemmin Lamorin verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset/.

Vastuuvapautuslauseke

Tämän yhtiötiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.