Lamor päätti osakeperusteisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lamor Corporation Oyj             Yhtiötiedote                             14.3.2023 klo      08.45

Lamor päätti osakeperusteisen kannustinohjelman uudesta ansaintajaksosta

Lamor Corporation Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta yhtiön avainhenkilöille suunnatussa suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa.

Ohjelma sisältää yhteensä kolme jaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Tilikaudet 2023–2025 kattavan jakson osakepalkkio-ohjelmaan kuuluu enintään 10 avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan.

Uuden jakson ansaintakriteerinä on oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) tilikaudelta 2023. Jos asetetut ansaintakriteerit täyttyvät kauden 2023–2025 perusteella maksettavat bruttomääräiset palkkiot vastaavat arvoltaan arviolta enintään noin 140 000 Lamorin osaketta, sisältäen myös käteisosuuden, laskettuna osakkeen päätöskurssilla hallituksen päätöstä edeltäneenä päivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Uuden ansaintajakson perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan kahden vuoden mittaisen odotusjakson jälkeen keväällä 2026.

Lamor tiedotti osakeperusteisesta kannustinohjelmasta ja sen ehdoista alun perin 22.9.2022.

Lamor Corporation Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Mika Ståhlberg, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 520 3433

Hyväksytty neuvonantaja     

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 50 590 7667

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.