Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2023: Suuret projektit etenivät hyvin - uusiin projekteihin liittyvä päätöksenteko viivästynyt

Lamor Corporation Oyj  Yhtiötiedote 31.10.2023 klo 9.00

Lamorin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2023: Suuret projektit etenivät hyvin - uusiin projekteihin liittyvä päätöksenteko viivästynyt 

Tämä tiedote on tiivistelmä Lamorin osavuosikatsaustiedotteesta tammi-syyskuulta 2023. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat.

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti  

 • Liikevaihto laski 9,2 % vertailukaudesta 31,1 miljoonaan euroon (34,2)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (3,0)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (3,1) eli 9,6 % liikevaihdosta (9,0 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,3 miljoonaa euroa (-5,8)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,01 euroa (0,07)
 • Saadut tilaukset laskivat 58,2 % ja olivat 13,5 miljoonaa euroa (32,4)
 • Arvonalentumiset Venäjän liiketoiminnasta olivat 1,2 miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto laski 12,0 % vertailukaudesta 87,7 miljoonaan euroon (99,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,4 miljoonaa euroa (9,2)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 39,2 % ja oli 6,9 miljoonaa euroa (11,4) eli 7,9 % liikevaihdosta
 • Sitoutunut nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 59,2 miljoonaa euroa (38,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -15,0 miljoonaa euroa (-7,2)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,08 euroa (0,16)
 • Saadut tilaukset laskivat 55,3 % ja olivat 34,0 miljoonaa euroa (76,0)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 146,1 miljoonaa euroa (221,2)

Toimitusjohtaja Mika Pirneskosken katsaus   

Vuoden 2023 kolmas vuosineljännes meni tuloskehityksen osalta ennakoidusti. Kolmannen kvartaalin liikevaihtomme 31 miljoonaa euroa oli hivenen vertailukautta alhaisempi (34 miljoonaa euroa). Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihtomme 88 miljoonaa euroa laski noin 12 % vertailukaudesta. Liikevaihdostamme merkittävä osa koostuu edelleen Lähi-Idän merkittävistä palvelusopimuksista. Vertailukaudella liikevaihtoa kasvattivat merkittävästi osallistumisemme Etelä-Amerikassa tapahtuneiden suurten ympäristövahinkohankkeiden puhdistustöihin.

Liiketoiminnan volyymin kasvu näkyi vuoden 2023 edetessä myös kannattavuuden parantumisena. Oikaistu liikevoittoprosenttimme oli kolmannella vuosineljänneksellä 9,6 %, mikä nosti kumulatiivisen oikaistun liikevoittoprosenttimme 7,9 %:iin.

Suurten projektien hyvä etenemä jatkuu edelleen 

Kuwaitin maanpuhdistusprojektien maaperän kunnostustyöt ovat edenneet erittäin hyvin ja saavutimme miljoonan tonnin kunnostustavoitteen lokakuun alussa. Käynnissä olevan biologisen puhdistuksen lisäksi olemme käynnistämässä myös maanpesutöitä saastuneemmalle maaperälle ja myös tämä osa-alue etenee suunnitellusti.

Osoituksena erinomaisesta suoriutumisestamme olemme lokakuussa aloittaneet työt uusien maamassojen kunnostamiseksi alihankkijan roolissa toisella maanpuhdistusalueella. Tämä hankekumppanimme Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co:n kanssa aloittamamme työ on tärkeä osoitus onnistumisemme merkityksestä myös jatkopotentiaalin kannalta. Hanketta koskeva sopimus odotetaan allekirjoitettavan marraskuun aikana. Lamorin arvioitu osuus tulevasta sopimuksesta on noin 8 miljoonaa euroa.

Saudi-Arabian ympäristövarautumisen projektimme on ylläpitovaiheessa ja ensimmäinen sopimuskautemme päättyy keväällä 2024. Sopimuskauden mahdollinen jatkuminen selviää viimeistään vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Saimme laiteliiketoimintaamme liittyen kaksi tärkeää tilausta kolmannen kvartaalin aikana: tulemme toimittamaan laivoihin integroitavaa öljyntorjuntakalustoa Aasian ja puhtaan veden tuotantoon käytettäviä vedenkäsittelyratkaisuja Etelä-Amerikkaan. Näemme merkittävän potentiaalin vedenkäsittelyratkaisuissa erityisesti Etelä-Amerikassa tulevien vuosien aikana, jossa puhtaan veden saatavuus vaihtelee voimakkaasti.

Muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen peruskivi muurattu Kilpilahdessa 

Elokuussa muurasimme peruskiven Kilpilahden muovin kemialliseen kierrätyslaitokseen. Tilaisuudessa olivat mukana kaikki projektin teknologia- ja arvoketjukumppanit. Tiedotimme myös, että tuote myydään Shellille, joka jatkojalostaa siitä kemikaalien valmistukseen sopivaa raaka-ainetta. Sopimukset ovat tärkeä huomioiden tavoitteemme rakentaa 40 000 tonnin muovin kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Suomeen sekä 100 000 tonnin projektiportfolio globaalilla tasolla strategiakautemme aikana.

Hankkeemme on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennustyöt ovat alkaneet ja ensimmäiset teknologiatoimitukset saapuvat Kilpilahteen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämän jälkeen prosessiin asennus- ja käyttöönottotyöt voidaan aloittaa. Nykyisen suunnitelman mukaisesti kierrätysöljyn tuotanto ja tuotannon optimointi alkaa laitoksella kesän 2024 aikana.

Strategiset tavoitteet ja kasvunäkymä   

Elokuussa vahvistimme kasvustrategiamme toteuttamisvalmiuksia laskemalla liikkeeseen 25 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. Tämä on erittäin tärkeä askel yhtiöllemme julkisella vieraan pääoman markkinalla. Lisäksi julkaisimme aikeemme siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2023 aikana. Uskomme siirron vaikuttavan positiivisesti yhtiön asemaan pääomamarkkinoilla sekä tukevan pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista.

Vuosineljänneksen aikana kehitysjohtajamme Johanna Grönroos sekä Euroopan ja Aasian markkina-alueen johtaja Magnus Miemois päättivät jättää tehtävänsä. Molemmat jatkavat kuitenkin yhtiön palveluksessa vuoden 2023 loppuun asti ja tiedotamme johtoryhmän tulevasta kokoonpanosta sen vahvistuttua.

Teimme kolmannen vuosineljänneksen aikana vuosittaisen katsauksen strategiaamme ja sen implementoinnin etenemään. Olemme vielä aikaisessa vaiheessa strategiakauttamme, ja katsauksen tuloksena päätimme pitää strategiset tavoitteemme ennallaan. Katsaus vahvisti käsitystämme siitä, että tunnistamiemme kaupallisten mahdollisuuksien määrä on kasvanut merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Tärkeintä onkin nyt keskittyä niihin merkittäviin meneillään tai tulossa oleviin kilpailutuksiin, jotka ovat kasvustrategiamme toteutumisen kannalta kaikkein kriittisimpiä. Käynnissä olevat tarjouskilpailut ovat viivästyneet edelleen ja tilauskantamme ei ole kehittynyt vuoden 2023 aikana odotetusti, joten jatkamme aktiivista työtämme uusien tilausten voittamiseksi.

Tunnusluvut 

Tuhatta euroa  
(ellei mainittu toisin) 

Q3 2023 

Q3 2022 

Muutos % 

1-9/

2023 

1-9/ 

2022 

Muutos % 

1–12/ 

2022 

Liikevaihto

31 086

34 240

-9,2 %

87 745

99 680

-12,0 %

127 656

Käyttökate (EBITDA)

3 278

4 909

-33,2 %

10 472

14 397

-27,3 %

16 659

EBITDA %

10,5 %

14,3 %

11,9 %

14,4 %

13,1 %

Oikaistu EBITDA

4 625

4 909

-5,8 %

11 819

16 355

-27,7 %

19 006

Oikaistu EBITDA %

14,9 %

14,3 %

13,5 %

16,4 %

14,9 %

Liikevoitto /-tappio (EBIT)

1 570

3 035

-48,3 %

5 387

9 223

-41,6 %

10 018

Liikevoitto /-tappio (EBIT) %

5,1 %

8,9 %

6,1 %

9,3 %

7,8 %

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT)

2 975

3 099

-4,0 %

6 910

11 362

-39,2 %

12 608

Oikaistu liikevoitto /-tappio (EBIT) %

9,6 %

9,0 %

7,9 %

11,4 %

9,9 %

Tilikauden tulos

381

1 921

-80,2 %

2 296

4 403

-47,8 %

3 535

Tulos/osake (EPS),  
laimentamaton, euroa

0,01

0,07

-81,6 %

0,08

0,16

-45,4 %

0,13

Tulos/osake (EPS),  
laimennettu, euroa

0,01

0,07

-81,9 %

0,08

0,16

-46,5 %

0,13

Oman pääoman tuotto (ROE) %

0,6 %

2,9 %

3,6 %

7,0 %

5,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

1,6 %

3,5 %

5,8 %

10,4 %

12,0 %

Omavaraisuusaste %

46,1 %

49,9 %

46,1 %

49,9 %

53,0 %

Nettovelkaantumisaste %

51,9 %

20,3 %

51,9 %

20,3 %

23,2 %

Nettokäyttöpääoma

59 224

38 768

52,8 %

59 224

38 768

52,8 %

41 490

Saadut tilaukset

13 532

32 364

-58,2 %

33 980

75 985

-55,3 %

87 368

Tilauskanta

146 063

221 159

-34,0 %

146 063

221 159

-34,0 %

203 069

Henkilökunta tilikauden lopussa

660

475

38,9 %

660

475

38,9 %

508

Henkilökunta keskimäärin  
tilikauden aikana

682

477

43,0 %

630

637

-1,1 %

604

Ohjeistus vuodelle 2023 

Lamorin 28.2.2023 antaman ohjeistuksen mukaisesti Lamor arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan välillä 120–135 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 oikaistun liikevoittoprosentin olevan välillä 8–11 %.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2023. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluhankkeiden toimituksista, joten mahdolliset merkittävät muutokset hankkeiden etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen.

Lamor on mukana useaan suureen tarjouskilpailuun liittyvissä keskusteluissa ja odottaa tarjouskilpailujen aukeamista ja niihin liittyviä päätöksiä vuoden 2023 aikana. Tarjouskilpailujen ajoittuminen ja niissä menestyminen vaikuttavat koko vuoden 2023 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lamor on rekrytoinut merkittävän määrän uusia osaajia vuonna 2022. Tämä tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, mutta kasvattaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta vuonna 2023.

Lamor seuraa tarkasti geopoliittisen ympäristön muutoksia toimintamaissaan. Näillä saattaa olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus Lamorin liiketoimintaan esimerkiksi hankkeiden aikataulu- ja kustannusmuutosten muodossa.

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle  

Englanninkielinen webcast-lähetys ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 31.10.2023 klo 10.00. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi chatin kautta. Lähetystä voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://lamor.videosync.fi/q3-2023-results.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Lisätietoja 

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Lamor lyhyesti 

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelusta materiaalinkierrätykseen: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät kokonaisratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maaperän puhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa ja omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Liitteet

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.