Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Lamor Corporation Oyj                      Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto                         22.5.2023 klo 11.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Lamor Corporation Oyj ("Yhtiö") suunnittelee laskevansa liikkeeseen yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 30 miljoonan euron euromääräisen, kiinteäkorkoisen, vakuudettoman ja senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"), jonka laina-aika on 3 vuotta. Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tapahtuu lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Joukkovelkakirjalainan odotetaan sisältävän tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät muun muassa Yhtiön velkaantumiseen, omavaraisuusasteeseen sekä tiettyjen maksujen rajoittamiseen. Joukkovelkakirjalaina tullaan tarjoamaan esiteasetuksen (asetus (EU) 2017/1129, muutoksineen) 1(4) artiklan mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Yhtiö aikoo käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot tänään julkaistun Yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Vihreän rahoituksen viitekehys mahdollistaa Yhtiölle velkarahoituksen käytön ympäristön ja ekosysteemien maailmanlaajuisen suojelemiseen suunnattujen investointien tukemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Viitekehys on saatavilla Lamorin verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/lamor-sijoituskohteena/velkarahoitus.

Danske Bank A/S toimii Lamorin neuvonantajana vihreän viitekehyksen strukturoinnissa ja suunnitellun Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita, muovinkierrätystä sekä räätälöityjä maaperän ja veden puhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkovelkakirjalainaa, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja jotka ovat myös (a) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.