Lamorin uusi pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma yhtiön avainhenkilöille

Lamor Corporation Oyj                                      Pörssitiedote                          16.2.2024 klo 8.50

Lamorin uusi pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma yhtiön avainhenkilöille 

Lamor Corporation Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakeperusteisen kannustinohjelman perustamisesta  yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva kannustinohjelma.

Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2024—2026 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024—2026.

Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita suoriutumisen perusteella. Ohjelman ansaintakriteeri perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Ohjelmasta mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikausien 2025—2027 aikana.

Ohjelmasta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 700 000 Lamorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 9 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön toimitusjohtaja.

Ohjelmasta maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Lamorin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai toimisopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava viisikymmentä (50) prosenttia ansaitsemistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa 50 prosentin suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Vastaavasti yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki ansaitsemansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa 100 prosentin suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Tämä Lamorin osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Lamor Corporation Oyj
Hallitus

Lisätietoja 

Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, Puh. +358 40 546 4186, johan.gron@lamor.com

Lamor lyhyesti 

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.