Lamorille ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä Nasdaq Green Equity Designation -merkintä

C15739b0 3ae8 445c 88fe 92b1e234c81c

Lamor Corporation Oyj             Lehdistötiedote            21.1.2022 klo 8.00 Suomen aikaa

Lamorille ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä Nasdaq Green Equity Designation -merkintä

Lamor Corporation Oyj on ensimmäinen suomalainen yhtiö, jolle on myönnetty Nasdaqin Green Equity Designation -merkintä. Merkintä tukee listattujen yhtiöiden siirtymää kohti vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita sekä mahdollistaa paremman näkyvyyden sijoittajille yhtiön vihreään strategiaan ja tavoitteisiin liittyen.

Nasdaq Green Equity Designation voidaan myöntää listatuille yhtiöille, joiden liiketoiminnasta yli 50 prosenttia muodostuu ympäristöystävälliseksi luokitelluista liiketoimista ja joiden investoinneista yli 50 prosenttia kohdistuu vihreäksi luokiteltavaan toimintaan. Hakemusvaiheessa Nasdaqin hyväksymä arvioija tekee yhtiön liiketoiminnasta ja investointien ympäristöystävällisyydestä laadullisen arvioinnin todentaakseen, että yhtiö täyttää Nasdaq Green Equity Designation -merkinnän edellytykset. Norjalainen Cicero Shades of Green teki tämän arvioinnin Lamorista. Cicero Shades of Greenin raportti on luettavissa Lamorin verkkosivuilla osoitteessa: www.lamor.com/fi/vastuullisuus

”Pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisesti vahvistuvan ympäristötietoisuuden luomaan kysyntään kestäville ympäristöratkaisuille. Tavoitteenamme on toimia laaja-alaisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme paremman varautumisen ympäristövahinkoihin, toimimalla luotettavana kumppanina ympäristön kunnostushankkeissa ja toimittamalla ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden täyttymistä. Lamor on ollut jo pitkään edelläkävijä ja se, että saamme Nasdaqin Green Equity Designation -merkinnän ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä, on yksi osoitus halustamme edesauttaa siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Arvioimme Nasdaq Green Equity Designationin myös lisäävän näkyvyyttämme kansainvälisten impaktisijoittajien suuntaan”, sanoo Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.

”Vastuullisuus on Lamorin mission ”Puhdistetaan maailma” ytimessä. Visionamme on puhdas huominen, jossa tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaista vesistöistä ja puhtaasta maaperästä. Nasdaqin Green Equity Designation -merkintä tukee vastuullisuusstrategiaamme ja vastuullisia liiketoimintamallejamme. Merkinnän avulla läpinäkyvyytemme hiilijalanjälkemme osalta kasvaa ja toisaalta se tukee meitä kehittämään toimintamalleja, joiden avulla positiivinen hiilikädenjälkemme kasvaa edelleen”, sanoo Lamorin kehitysjohtaja Johanna Grönroos.

Lamor sai oikeuden Nasdaqin Green Equity Designation -merkintään 19.1.2022. Merkinnän kriteerien täyttyminen arvioidaan kolmannen osapuolen toimesta vuosittain.

 

Lisätietoja

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151

Johanna Grönroos, kehitysjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh +358 400 741 075

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.