Lamor julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lamor Corporation Oyj             Lehdistötiedote            24.11.2021 klo 10.00 Suomen aikaa

Lamor julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Ympäristöratkaisujen toimittaja Lamor Corporation Oyj ("Lamor" tai "Yhtiö") julkisti 11.11.2021 harkitsevansa listautumisantia ("Listautumisanti")ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North Premier") ("Listautuminen"). Lamor julkistaa tänään suunnitellun Listautumisannin merkintähinnan. Suunnitellun Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 25.11.2021 klo 10.00.

Listautumisanti ja Listautuminen lyhyesti

 • Lamor pyrkii keräämään noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 7.266.253 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi suunnitellussa Listautumisannissa.
 • Uusia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa (kuten määritelty jäljempänä) 4,83 euron merkintähintaan osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta on 10 prosenttia alempi eli 4,35 euroa Uudelta Osakkeelta.
 • Ennen Listautumisantia Yhtiön osakekannan markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 95 miljoonaa euroa perustuen osakkeiden lukumäärään ennen Listautumisantia (pois lukien Lamorin hallussa olevat omat osakkeet).
 • Lamorin markkina-arvo Listautumisannin jälkeen on noin 130 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään alustava enimmäislukumäärä Uusia Osakkeita Merkintähinnalla.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti ("Instituutioanti") sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön työntekijöille sekä johtoryhmän ja hallituksen jäsenille tietyin rajauksin ("Henkilöstöanti"). Mikäli asiayhteydestä ei muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.000.000 Tarjottavaa Osaketta, Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 7.156.190 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 200.000 Tarjottavaa Osaketta.
 • Listautumisannin yhteydessä Lamor ja Larsen Family Corporation Oy sitoutuisivat 180 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin, ja Lamorin johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen jäsenet, joiden valinta hallitukseen on ehdollinen Listautumisen ja Listautumisannin toteutumiselle, sekä Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuisivat 360 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.
 • Larsen Family Corporation Oy:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle ("Danske Bank") ("Vakauttamisjärjestäjä") lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjän ostamaan Merkintähinnalla enintään 1.089.937 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptio olisi käytettävissä 30 päivän ajan Lamorin osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Premierillä.
 • Danske Invest Suomi Osake -rahasto, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Mandatum Asset Management Oy ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 95 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa.
 • Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55,6 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 48,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja että Yhtiö laskee liikkeeseen alustavan enimmäislukumäärän Uusia Osakkeita.
 • Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden alustava enimmäislukumäärä vastaa 27,0 prosenttia kaikista Lamorin osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen (pois lukien Lamorin hallussa olevat omat osakkeet).
 • Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan 25.11.2021 klo 10.00.
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät 2.12.2021 klo 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy 7.12.2021 klo 11.00.
 • Lamor aikoo arviolta 25.11.2021 jättää hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Premieriin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First North Premierissä arviolta 8.12.2021 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan LAMOR.

Mika Pirneskoski, Lamorin toimitusjohtaja, kommentoi:

"Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Asiantuntemustamme ja ratkaisujamme hyödynnetään ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen – globaalisti, mutta paikallisesti. Globaalit ympäristöongelmat koskettavat meistä jokaista. Siksi uskomme, että ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä.

Pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisesti vahvistuvan ympäristötietoisuuden luomaan kysyntään kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa. Tavoitteenamme ontoimia laaja-alaisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme paremman varautumisen ympäristövahinkoihin, toimimalla luotettavana kumppanina ympäristön kunnostushankkeissa ja toimittamalla ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden täyttymistä. Visionamme on puhdas huominen, jossa tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaista vesistöistä ja puhtaasta maaperästä.

Osana kasvustrategiaamme olemme sitoutuneet aiempaa merkittävämpien ja vaikuttavampien projektien toteuttamiseen. Olemme solmineet pelkästään vuosien 2020 ja 2021 aikana neljä merkittävää pitkäaikaista palvelusopimusta ja olemme yli kymmenkertaistaneet Yhtiön tilauskannan joulukuun lopun 2020 ja syyskuun lopun 2021 välillä."

Listautumisannin tausta ja syyt

Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, ja yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen. Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelu ovat Yhtiön toiminnan kulmakiviä. Perustamisestaan lähtien Lamor on tehnyt töitä maailman puhdistamiseksi.

Lamor tavoittelee Listautumisannissa parempia valmiuksia toteuttaa kannattavan kasvun strategiaansa sekä taloudellista joustavuutta toimintansa kehittämiseen. Lamorin tarkoituksena on käyttää Listautumisannista saatavat nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen. Pääomarakenteen vahvistaminen luo Lamorille paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaansa muun muassa rahoittamalla uusia laajoja projekteja, investoimalla teknologioihin ja laajentamalla maantieteellisiä verkostoja.

Listautumisen odotetaan myös parantavan Lamorin ja sen brändin tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden sekä sijoittajien keskuudessa ja siten vahvistavan Yhtiön kilpailukykyä. Lisäksi Listautuminen mahdollistaisi Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla lisäten samalla osakkeiden likviditeettiä. Lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisi Lamorille myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa ja henkilöstön palkitsemisessa.

Esitteen julkaiseminen

Lamor on jättänyt Listautumisantia koskevan suomenkielisen esitteen ("Esite") hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 24.11.2021. Esite on saatavilla viimeistään 25.11.2021ennen merkintäajan alkamista Lamorin verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com/listautuminen, Danske Bankin verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/lamor ja Nordnet Bank AB:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/lamor. Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 25.11.2021 lähtien seuraavilla verkkosivuilla: investors.lamor.com/ipo ja www.danskebank.fi/lamor-en.

Yhtiöesittely

Lamorin (suomenkielinen) yhtiöesittely tullaan järjestämään 25.11.2021 kello 17.00 alkaen Suomen aikaa. Yhtiöesittelyä voi seurata suorana osoitteessa https://lamor.videosync.fi/yhtioesittely.

Neuvonantajat

Danske Bank toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä"). Lisäksi Lamor on nimittänyt Nordnet Bank AB:n merkintäpaikaksi Yleisöannissa. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Lamorin oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Lamorin viestinnällisenä neuvonantajana. Suunnitellun Listautumisannin toteutuessa Danske Bank toimii Lamorin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä

 

25.11.2021 klo 10.00

Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan

2.12.2021 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät

7.12.2021 klo 11.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy

Arviolta 7.12.2021

Listautumisannin lopputulos julkistetaan

Arviolta 8.12.2021

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

Arviolta 8.12.2021

Osakkeiden kaupankäynnin First North Premierissä odotetaan alkavan

Arviolta 10.12.2021

Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta

Lisätietoja antavat

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151
Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986

Tietoja Lamorista

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita sekä monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita sekä räätälöityjä vedenpuhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen Yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti.

Lue lisää www.lamor.com.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.lamor.com/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Puhdistetaan maailma

Ota yhteyttä, matkamme kohti puhtaampaa maailmaa alkaa tästä.

Ota yhteyttä

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.