SU ARITMA

 • Su Arıtma - Genel Bakış

  Gitgide artan iklim değişikliği sorunu, su arıtma sistemlerinin entegrasyonunun önem kazanmasına sebebiyet vermiştir. Lamor olarak, bizim misyonumuz çevresel konularda ve özellikle su arıtma alanında öncü olmaktır. Su döngüsü hiç bitmeyen bir proses olduğundan gelecekte de, kullanma ve içme suyu üretiminin sürekliliği için mevcut su kaynaklarının korunması, bizim önceliklerimizdendir.

  water treatment general

  Lamor, Finlandiya menşeili bir firma olarak Fin çalışma etiği, netliği ve güvenirliğine uygun bir zihniyeti temsil etmektedir. Maliyet/fayda oranı, en güçlü özelliklerimizden olup küresel ağımız birçok kıtaya yayılmıştır. Bu geniş küresel ağ,  üretimimizi yerel olarak da yapabilmemize olanak sağlamaktadır. 

  En zorlu koşullara dahi uygulanabilen arıtma çözümlerimiz, ihtiyaca özel şekillendirilerek terzi işi çözüm niteliği taşımaktadır. Lamor olarak müşterilerimize, kentsel atık sudan, içme suyu arıtımına ve yüksek saflıkta endüstriyel proses suyu üretimine kadar geniş bir aralıkta hizmet ve servis sunmaktayız. Zorluklarınız ile en verimli şekilde başa çıkma ve süreçlerinizi sürdürülebilir bir geleceğe doğru taşımak adına rehberlik etmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırız.

 • İçme Suyu Arıtma Çözümleri

  IMG_5183El_water treatment_ General

  İçme Suyu Üretimi

  Sürdürülebilir su kullanımı, yüzey sularından daha fazla su üretilmesini gerektirir. Yeraltı suyu kaynağı genellikle en ucuz alternatiftir ancak uzun vadede sürdürülebilir değildir. Lamor teknolojilerini yüzey suyu arıtmasına odakladı. Portföyümüzde deniz suyu uygulamaları, tatlı su uygulamaları ve suyun yeniden kullanımı uygulamaları için çözümler bulabilirsiniz.

  • Ters Ozmoz Sistemleri

  Ters ozmoz sistemleri tuz giderimi gibi durumlarda kullanılabilmektedir. Lamor 150 m3/saat kapasiteye kadar ters ozmoz sistemleri sağlayabilmektedir. Özel ön-arıtmamız ile tıkanma durumlarını en aza indirgeyerek, ileri oksitleme yöntemimiz ile her türlü farklı ham su kaynağından içme ve kullanım suyu üretebilmekteyiz. 

  Bu teknoloji, farklı birçok alanda kullanılabilir olup, yolcu gemileri ve enerji sektöründe yüksek saflıkta su üretimi konusunda güçlü referanslarımız mevcuttur.

  MS4_revrerse_osmosis_systems

  • Paket taşınabilir İçme Suyu Üretim Tesisleri

  Lamor paket taşınabilir, içme suyu üretim tesisleri gemi taşımacılığı konteynerleri içerisinde proses ekipmanlarının montajı yapılarak paket bir sistem olarak teslim edilmektedir. Eşsiz sistem bilgimiz sayesinde, yüksek teknolojik otomasyon ve ölçüm sistemlerini ürünümüzde entegre çalışmaktadır. Bu konteyner sistem, göl, deniz ve akarsulardan 1-50 m3/saat kapasite arasında temiz su üretimini gerçekleştirebilmektedir.

  containerized-compressor

  • Tesis Optimizasyonu ve Klor Kullanımını Azaltma

  Lamor, müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uygun teknoloji ve proses kontrol parametrelerini tespit ederek mevcut tesisin en verimli hale getirilmesi adına çeşitli çözümler sunar. Genellikle, mevcut ekipman ve ölçüm enstrümanları bu optimizasyon sürecine entegre edilerek, en düşük maliyet ve en yüksek yarar sağlayacak çözümler sunulmaktadır. Çoğunlukla mevcut sistemler yeni ekipmanlardansa, yeni kontrol sistemlerine (otomasyon) ihtiyaç duyarlar. Lamor tesis optimizasyonunu yalnızca yeni ölçüm cihazları ve proses kontrol yöntemlerinin entegre edilmesini esas almaktadır.

  Lamor, aynı zamanda klor kullanımının en aza indirilmesi için ileri arıtma ve dezenfeksiyon yöntemlerinin entegrasyonunu amaçlamaktadır.

  IMG_0878_plant optimization2

  • Lejyonella giderim çözümleri

  Lejyonella, lejyonella bakterilerinin neden olduğu biyolojik bir sağlık riskidir. Kontamine su buharlaşır ve solunursa bakteri, ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur. 

  Lejyonella, ısıtılmış boru hatlarında ve soğutma devrelerinde yaygındır.  Lamor, lejyonella giderimi için çevre dostu bir tedavi geliştirmiştir. Sistem, içme suyu dağıtım boru hatlarına, soğutma devrelerine ve soğutma kulesi uygulamalarına kurulmaktadır.

 • Belediye atık su arıtma çözümleri

  Atıksu arıtma, kirliliğe karşı savaşta ciddi bir önem taşımaktadır.  Göl, deniz ve akarsu gibi yüzey sularına deşarj edilen atıksu içerisindeki kirleticiler su döngüsüne girerek temiz su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu atıksuların arıtımı için en uygun teknolojileri kullanarak, yüzey sularına karışan endüstriyel nitelikli kirleticilerin en aza indirgenmesini ve kirlenmiş alanlarının iyileştirilmesi  amaçlanmaktadır.

  Geniş arıtma teknoloji ürün gamımızla, çeşitli kentsel uygulamalarımız mevcuttur. Bunlar kısaca; kötü kokulara sebebiyet veren Hidrojen Sülfür (H2S) giderimi, korozyon azaltımı, çıkış suyunun dezenfeksiyonu, ölçüm sistemleri, çöktürme tankları, ızgara, pompa ve vana sistemlerinin entegrasyonu, vb. sıralanabilir.

  Tjymen (1)

  • Konteynerli Atık Su Arıtma Tesisleri

  Lamor uzak yerler için konteynerli atık su çözümleri sunmaktadır. MBR teknolojimiz minimum yer kaplar ve atık su Avrupa standartlarına uygun olarak arıtılır.  Bu çözüm, açık deniz kullanımı, uzak köyler ve limanlar için idealdir.

  Waste water container

  • Peroksit çözümleri

  Lamor'un peroksit çözümü, otomatik bir anahtar teslimi çözümdür: 

  - Endüstriyel ölçümler

  - Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

  - Bilgi, İletişim ve Haberleşme Çözümleri (Bulut sistemi)

  - Peroksit kullanımında eşsiz uzmanlık

  - Bakteriler ve virüslerin en etkin şekilde azaltımı için katalizör kullanımı

  Lamor'un peroksit teknolojisindeki uzmanlığı aşağıdaki gibi birçok alanda kullanılabilir:

  - Atıksudaki toksik gazların giderimi (H2S, 
    NH3)

  - Çıkış Suyu Dezenfeksiyonu 

  1) Atık dezenfeksiyon

  2) Lejyonella giderimi

  - Biyofilm giderimi

  - Zorlu mikroorganizmaların giderimi

  Otomasyonu optimize edilmiş peroksit çözümlerimiz, su kalitesini online izleme yöntemini kullanarak sürekli değişkenlik gösterebilen uygun dozajın belirlenmesi ve beslenmesini esas almaktadır. Genellikle, oksitleme veya kimyasal çözümlerde yaşanan en belirgin ve maliyet unsuru teşkil eden problem, debi:dozaj oranın optimum hesaplanamaması ve su debisinin değişmesiyle sürekli olarak yeniden dozaj düzenlenmesi gerektirmesidir. Buna bir çözüm getiren Lamor, kimyasal dozlamanın optimum bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

  Lamor’un peroksit çözümleri Finlandiya, Brezilya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Rusya'da kullanılmaktadır.

  • UV/Peroksit dezenfeksiyon çözümleri:

  UV / Peroksit çözeltisi, UV işlem maliyetlerini en aza indirmek için geliştirilmiştir. Teknolojimiz, geleneksel UV işlemi ve peroksit dezenfeksiyonunun en iyi özelliklerini bir araya getirir. Bu iki teknolojiyi birleştirerek minimum elektrik kullanımı, daima temiz UV lambalar ve en verimli dezenfeksiyon sonuçlarını sağlayabiliriz.

 • Endüstriyel Su Arıtma Çözümleri
  • Petrol Sondaj Kuyusu Açma Uygulamaları

  Lamor, Finlandiyalı partnerleri ile petrol sondajı esnasında çıkan çamurlu su arıtımında mevcut su arıtma teknolojilerinin tasarım entegrasyonunu sağlamaktadır. Lamor aynı zamanda  on yıllar boyunca elde ettiği petrol sızıntısı müdahaleleri konusundaki çalışmaları sayesinde, bu bilgisini su arıtma teknolojilerinin uygulamaları konusunda da kullanabilmektedir.

  Sondaj esnasında çıkan yağ-su karışımını iki fazlı yüzdürme teknolojisi sayesinde su ve yağı birbirinden ayırarak toplanan atık yağın yakma tesislerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bu proses, her durum için ayrı tasarım gerektiren terzi işi bir sistem olup pH dengelemesi, ağır metal giderimi  sağlandıktan sonra tuz giderimi için membran teknolojisinden faydalanmaktadır.

  mihaly-koles-SRhUCjVBuVs-unsplash_compressed

  • Soğutma Kulesi Uygulamaları

  Isı eşanjörü sistemlerinin en bilinen problemlerinden bir tanesi kireçlenmedir. Lamor, kimyasal dozlama sistemlerine karşılık, kimyasal içermeyen bir opsiyonla bu kirecin giderilmesi için çözüm sunar. Kimyasal içermeyen kireç giderimi teknolojisi ve lejyonella giderimi teknolojisinin buluşturulması ile sürdürülebilir ve maliyet/fayda oranı yüksek soğutma kulesi su arıtımı ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

  20191216_cooling tower

  • Deri ve Tekstil Boyama Endüstrisi

  Tekstil ürünlerinin boyanmasında, çoklu metal içeren atık suların deşarjından önce arıtımı gerekmektedir. Lamor’un metal üretiminde kullanılan asit banyolarından çıkan atıksu arıtımı konusundaki yıllara dayanan tecrübesi sayesinde çoklu-metal içeren atıksu arıtımı konusunda uzmanlaşmasını sağlamıştır. Tam ölçekli arıtma tesisi ve çamur bertaraf sistemleri ile tesis optimizasyonu çözümleri sunmaktayız.

  Müşterilerin mevcut tesisi, Lamor'un eşsiz optimizasyon sistemlerine entegre edilmesiyle, su arıtımı verimini ciddi ölçüde arttırabilmekteyiz. 

  • Balık Yetiştiriciliği su Arıtma Uygulamaları

  Balık yetiştiriciliği ve balık işleme endüstrisindeki sular genellikle değişken miktarlarda gres, yağ ve diğer organik kirlilikler içerir. Lamor, bu suları iki fazlı pıhtılaşma ve elektroflotasyon ile arıtmak için uygun maliyetli bir sistem geliştirdi. Elektroflotasyon, minimum miktarda elektrik kullanır ve ilave suya gerek yoktur. Geleneksel flotasyon, su üretimini dağıtmak için tatlı su kullanır ancak elektroflotasyon işleminde nanosize kabarcıkları elektrikle üretilir. 

  Ekstre edilen çamur, biyokütleyi kompostlama işlemine hazırlayanayrı bir çamur kurutma ünitesinde

  Electroflotation

   

 • Su Alma Yapılarının Korunması
  • Lamor Güvenli Su Alma Çözümleri

  Lamor, su giriş alanlarının güvenliğini sağlamak için çeşitli çözümler geliştirmiştir. Giriş emniyeti çözümleri, su girişinin, açık bir su kütlesinden olduğu ve  su yüzeyinde yüzer madde veya yüzen yağ riskinin bulunduğu bölgeler için geliştirilmiştir. Genellikle petrol sızıntısı olan bölgelerde, hafif yağ maddeleri yüzer ve daha ağır yağ parçacıkları ise su yatağı tabanına çöker. Zamanla bu daha hafif su yüzeyindeki yağ, emülsiyon haline dönüşene kadar uzun mesafeler yüzebilir. Daha sonrasında ise, emülsiyon haline gelerek dibe çökebilir ve su girişi için önemli bir risk oluşturabilir.

  Giriş emniyet çözümlerimiz, su girişleri için diğer kirleticilerin de engellenmesine adına benzersiz bir güvenlik sağlar. Yüzen doğal organik malzemeler, kimyasallar ve partiküller verimli çözümümüzle giriş alanından uzak tutulabilir.

  Güvenli çözümümüz, petrol geri kazanımındaki otuz yıllık deneyimimize dayanmaktadır ve aynı deneyim, geliştirilen ürünlerimizin birçoğunda da kullanılmaktadır.

  Lamor, su giriş yapılarını korumak için üç farklı çözüm sunar: güvenlik geçit engeli, kalıcı geçit engeli ve açık deniz geçit engeli olarak listelenebilir. Müşterilerin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak, birlikte uygun bir çözüm seçilerek ve mümkünse yerel olarak üretimi sağlanabilmektedir. Geniş bir işbirliği ortakları ağına ve ürünlerimizi birçok kıtada yerel olarak üretme yeteneğine sahibiz.

  • Güvenlik Bariyeri

  Güvenlik bariyeri, tesis çevre güvenliği için önerilen bir çözümdür. Kalıcı kurulum, tesis ömrü gibi yüzer kirleticilere karşı maksimum güvenlik sağlar. Güvenlik bariyerinin benzersiz, tescilli tasarımı minimum miktarda bakım gerektirir ve kurulumu kolaydır. Çözümümüz son derece sağlamdır ve 40 tonluk kopma yüküne kadar dayanabilir. Güvenlik bariyeri kutup koşullarında tasarlanmıştır ve aşırı hava koşullarına dayanıklıdır.

  • Kalıcı Bariyer

  Kalıcı bariyer, bir su giriş kanalı için kalıcı koruma olarak kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Kalıcı bariyer, yağ ve diğer yüzen kirleticilere karşı sürekli bir bariyer görevi sağlar. Ürün, olağanüstü çalışma özelliklerine sahip güçlü PVC kaplı kayış kumaşından üretilmiştir. Şamandıralar değişen iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve yüzer malzeme ise katı kalıplı kapalı hücreli PE köpükten yapılmıştır. Tasarımı sağlam ve çevre dostu büyüme inhibitörleri ile çeşitli deniz canlılarının büyümesine karşı korunur. Kalıcı bariyer, ağır atık konsantrasyonlarının etkilerine dayanabilir ve uzun bir servis ömrüne sahiptir.

  • Açık Deniz Bariyeri

  Kıyıdan uzakta bulunan su giriş alanları için açık deniz geçit engeli önerilir. Sağlam ve dayanıklı hava yardımıyla şişirilmiş kauçuk engel, tek başına bağımsız bir çözüm olarak kullanılabildiği gibi, korunması gereken alanın etrafına da monte edilebilir. Kurulum ve devreye alma süresi hızlıdır ve küçük bir ekiple entegrasyonu ve montajı yapılabilir. Bu çözüm de, kutup koşullarında geliştirilmiştir ve tüm iklim koşullarında ve ortamlarda kullanılır. Açık deniz geçit engeli, petrol terminalleri, rafineriler ve enerji santralleri gibi kalıcı kurulumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Dünya çapında birçok rafineride kullanılmaktadır.

 • Boru Hattı İzleme

  • Lamor içme suyu boruları için boru hattı koruması

   

  Lamor pipeline monitoring system detects leakages, deformation and ground movements.

  Lamor, içme suyu dağıtım boru hatlarının güvenliğini sağlamak için çözümler geliştirmiştir. Çözüm, noktasal kaynaklı kirliliğin potansiyel riskinin yüksek olarak düşünüldüğü alanlar için tasarlanmıştır. Lamorun benzersiz çözümü, boru hattı çevresindeki tüm normal titreşimleri ve operasyonel aktiviteleri doğru bir şekilde tanıyabilir ve sadece olağandışı bir şey olduğunda alarm gönderir.

  Lamorun boru koruması kurulduktan sonra sızıntıları kolayca tespit edebilir. Sızıntıların olağan nedenleri kazı hasarı, vandalizm, doğal kuvvet hasarı, malzeme arızası ve korozyondur. Bu durumlarda, boru hattının kapatılabilmesi ve temizleme işleminin başlayabilmesi için bilgileri gecikmeden almak çok önemlidir.

  Sistem bağımsız bir sistem olarak çalışmak üzere üretilmiştir ve müşterinin kendi otomasyon sistemlerine eklenebilir. Alarmlar, cep telefonlarını, e-posta veya merkezi otomasyonu uyarmak için ayarlanabilir. Tüm veriler sunuculara veya bir bulut hizmetine toplanabilir, böylece etkinliğin kesin zamanı kolayca belirlenebilir. Lamorun gözetim sistemi boru hatlarını 7/24 izler ve korur.

  Lamor, işlemleri ve dış faktörleri analiz etmek için algoritmalar kullanır ve özel yazılımı sayesinde toplanan verileri filtreleyerek yanlış alarmların oluşması riskini en aza indirir.

  Screenshot 2019-11-25 at 0.58.36  Picture 6

Petri Vänskä Portrait

Su Arıtma Başkanı

Petri Vänskä

 

"Su en değerli kaynaklarımızdan biridir. Misyonumuz müşterilerimize su arıtma alanında sürdürülebilirliği arttırırken karlarını arttırmada yardımcı olmaktır".

Bizimle İletişime Geçin