Sosyal Ajanda

TOPLUM ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİ

Lamor’un Sosyal Ajandası,  tüm değer zinciri boyunca insanların refahını geliştirmektir.  İnsan haklarına saygı duyuyor ve onları sürdürülebilirlik yaklaşımımızın her alanında dikkate alıyoruz. Davranış Kurallarımız ve İnsan Hakları Politikalarımız, günlük iş faaliyetlerimi için etik yönergeler sağlamaktaadır. 

 

Faaliyetlerimizde yer alan çalışanlar ve yükleniciler için yüksek güvenlik standartlarını sağlamak istiyoruz.  İşimizin çoğu, zorlu ortamlarda tehlikeli maddelerle çalışmayı içerir. Bu nedenle tüm taraflar için yeterli eğitim ve talimat sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ayrıca olası vaka oranını takip ediyor, nedenlerini araştırıyor ve geleceğe yönelik risk azaltma ve önleme aksiyonları alıyoruz.  

 

Global bir şirket olmamıza rağmen yerel ağlarla çalışıyoruz. Birlikte çalıştığımız toplulukların ihtiyaçlarını  daha iyi anlamak ve karşılamak için yerel şirketlerle ortaklık yapıyoruz. Sponsorluklar ve Bağışlar Politikamız, guides our community investments through which Lamor'un olumlu bir sosyal etki yaratmaya çalıştığı toplumsal yatırımlarımıza rehberlik eder. Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı, eğitimi iyileştirmeyi ve cinsiyet eşitliğini hedefleyen toplumsal projeler gerçekleştirdik. 

 

Lamor yalnızca operasyonlarımızda değil, tüm değer zincirimizde insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder. Wİnsan hakları risklerini ve etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve düzeltmek için insan hakları durum tespiti prosedürlerini yürüterek bu tür bir korumayı sağlamak için çalışıyoruz.