Çevresel Ajanda

ÇEVREYİ KORUMAK

Lamor, kendi faaliyetlerinin yanı sıra müşterilerinin ve ortaklarının faaliyetlerinin  sürdürülebilirliğini geliştirmek için  çalışmaktadır. Müşterilerimize dökülmeleri ve kontaminasyonları önlemek, azaltmak ve kurtarmak için verimli araçlar sağlayarak operasyonlarının olumsuz çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Atık yönetimimiz ve su arıtmamız, kirlenmiş endüstriyel ve kentsel atıkların yerel çevreye ulaşmasını ve zarar vermesini önler. Danışmanlık, planlama ve eğitim sunarak çevresel çözümlerimize verimlilik katıyoruz.  

 

Kendi faaliyetlerimizde, ürünlerimizde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını arttırarak emisyonları azaltmak için çalışıyoruz. Ek olarak, operasyonel geri kazanım kapasitesini optimize ederek ekipmanımızı enerji verimli olacak şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Lamor, lojistik verimliliği arttıran ve nakliye emisyonlarını azaltan küresel bir ağ kullanarak yerel olarak hareket eder. Operasyonlarımızda, optimize edilmiş kullanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla doğal kaynakları özenle kullanırız. 

 

Yerel çevreye ve topluluklara saygı duyuyoruz. Lamor, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geçerli tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uyar.  Yerel gereksinimlerin uluslararası seviyenin altında olduğu alanlarda, minimum olarak uluslararası standartları takip etmekteyiz.  

 

Lamor sürekli olarak yeni, sürdürülebilir çalışma yöntemleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Atık ve su arıtma hizmetlerine ve döngüsel bir plastik ekonomisine yatırım yaparak işimizi düşük karbonlu faaliyetlere dönüştürüyoruz.  

 

Lamor enerji verimliliğini ve daha sürdürülebilir malzemelerin kullanımını hedefler. Tedarik zincirimize daha fazla yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme eklemek için ortaklar ve tedarikçilerle birlikte çalışıyoruz. Lojistiği optimize ederek ve verimliliği arttırarak ulaşımdan kaynaklanan emisyonlarımızı düşürmeye çalışıyoruz.